Extinction Rebellion voert actie tegen Glyfosaat bij het CTGB

04/07/2024

Rebellen eisen herziening van het besluit om Glyfosaat als veilig te bestempelen.

Extinction Rebellion protesteert op 4 juli bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB), tegen het advies om glyfosaat als “veilig” aan te merken. Ze brengen een verrassingsbezoek aan het kantoor Ede tijdens de lunchpauze, om een einde te eisen aan het gebruik van het gif en de medewerkers op hun verantwoordelijkheid aan te spreken. Woordvoerder Lydia Steutel zegt: “Glyfosaat is levensgevaarlijk spul voor mens, dier en natuur. Het wordt gebruikt vlak naast huizen en scholen. En toch, ondanks die grote gevaren, heeft het CTGB groen licht gegeven om glyfosaat nog zeven jaar als ‘veilig’ te gebruiken.”

Glyfosaat wordt in verband gebracht met de ziekte van Parkinson, Alzheimer en andere neurologische aandoeningen. Recent onderzoek heeft een kankerverwekkend effect op muizen aangetoond. Insectenpopulaties – ook de bijen en andere bestuivers die nodig zijn voor ons voedsel – storten in. Water- en bodembronnen zijn zo vervuild door glyfosaat en andere pesticiden dat we ons drinkwater nauwelijks schoon en gifvrij kunnen krijgen.

In mei 24 nam de Tweede Kamer een motie aan om glyfosaat zo veel mogelijk van de markt te halen. Dit was na twee eerder aangenomen moties om glyfosaat zelfs helemaal te verbieden – en daarmee de gezondheid van mens, dier en hun leefomgeving centraal te stellen in het pesticidenbeleid. Drie aangenomen moties over een basisrecht: de gezondheid van mens en dier beschermen tegen gif. 

Het CTGB negeert
Ondanks 3 aangenomen moties over het basisrecht om de gezondheid van mens en dier te beschermen tegen gif, neemt het CTGB niet de benodigde maatregelen. Integendeel, het College negeert systematisch gegronde zorgen en knoeit met de procedure om te bepalen of een middel veilig is. Bij glyfosaat bijvoorbeeld sluit het CTGB wetenschappelijke bevindingen uit bij de beoordeling en het negeert zo de alarmerende bevindingen over de kankerverwekkende eigenschappen van glyfosaat. Dit is vergelijkbaar met het beoordelen van de gezondheidsrisico’s van roken zonder naar het effect op de longen te kijken.

Het CTGB voldoet daarmee niet aan de minimale wetenschappelijke normen bij de beoordeling van de veiligheid van pesticiden. Het college gebruikt hierbij het smoesje dat er zoveel gaande is op het gebied van gezondheid, milieu en bestrijdingsmiddelen dat het dat niet kan bijbenen. Daarmee faalt het CTGB dus in zijn maatschappelijke kerntaak: het beschermen van de gezondheid van mens, dier en milieu. “Het CTGB is op dit moment eigenlijk niets meer dan een instituut dat op niet-gefundeerde wijze een stempeltje “Veilig” zet op levensgevaarlijke stoffen, zodat Big-agro bedrijven monsterwinsten kunnen blijven binnenhalen”, aldus Steutel. 

Onze eisen
Extinction Rebellion voelt zich als burgerbeweging genoodzaakt actie te ondernemen tegen de wanpraktijken van het CTGB en legt drie eisen op tafel:

  • STOP GLYFOSAAT! Herzie het advies om glyfosaat als veilig te bestempelen.
  • WEES EERLIJK! Benoem openlijk de risico’s van glyfosaat en andere bestrijdingsmiddelen voor mens, natuur en milieu.
  • DOE WAT NODIG IS! Zet de gezondheid van mens, dier en milieu op één bij het beoordelen van bestrijdingsmiddelen.

 

Bronnen:

[1]https://www.parkinson-vereniging.nl/faq-pesticiden#welke-tekortkomingen-vertoont-de-huidige-vergunningsprocedure

[2]https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/hoe-het-ctgb-aanwijzingen-voor-kanker-door-glyfosaat-wegredeneert

[3] Een overzicht hiervan met wetenschappelijke achtegrond hier: https://aardigeburen.nl/dossier-landbouwgif/; 

[4] Aangenomen moties 21-501 nr. 1570 en 27-858 nr. 621

[5] Aangenomen motie 36-476 nr. 5

 

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR