Rebellen van Extinction Rebellion ketenen zich vast aan hoofdkantoor GasTerra in Groningen

24/04/2019

Groningen- 24 april 2019. Sinds kwart voor acht vanochtend voeren tientallen rebellen van Extinction Rebellion (XR) actie bij het hoofdkantoor van GasTerra in het centrum van Groningen. De ingang wordt geblokkeerd, een aantal van hen hebben zich vastgeketend met lock-ons aan het gebouw. Wij eisen dat Shell en ExxonMobil, de bedrijven achter GasTerra, adequate maatregelen nemen om klimaatverandering te beperken. De zesde extinctie van al het leven op aarde is begonnen,alleen door jaar-op-jaar de uitstoot van broeikasgassen te verminderen tot NETTO-nul in 2025, kunnen we de ecologische crises een halt toe roepen. Extinction Rebellion is een geweldloze beweging, wij willen dat de overheid haar burgers beschermt en een Burgerkamer instelt.

Wij zijn jou. Wij zijn gewone mensen, uit alle hoeken van het land, van alle leeftijden, met allemaal ons eigen verhaal. En wij maken ons zorgen om de toekomst van onze aarde, om de toekomst van onze kinderen en om ons bestaan als mensen, samen met al het leven op deze planeet.

 ‘Ik had zelf nooit gedacht dat ik ooit iemand zou zijn die in aanraking zou komen met de politie, laat staan gearresteerd te worden. Maar nu ik weet dat burgerlijke ongehoorzaamheid, hetgeen ons weekend, vakantie en fietspaden heeft gebracht, eigenlijk de enige optie is die overblijft om sociale verandering teweeg te brengen, heb ik eigenlijk de keuze niet meer’, zegt woordvoerder Alix, ‘We hebben geen tijd meer en na 30 jaar lobbyen doen de politici nog steeds het tegenovergestelde doen van wat de planeet nodig heeft.” Met de huidige koers van Shell en ExxonMobil stevenen we af op een regelrechte klimaatramp. De staat is ook voor 50 % aandeelhouder van GasTerra en daarom medeverantwoordelijk. Er moet nu iets gebeuren, anders is het te laat.

De mensen in Groningen lijden al jaren door de gaswinning. Mensen voelen zich niet meer veilig in hun huis. Ze moeten jaren wachten op compensatie en de versterkingsoperatie wordt telkens weer vertraagd. ‘Volstrekt ongeloofwaardig’, zegt woordvoerder Egbert Born, ‘Sinds de eerste grote aardbeving in 2012 heeft Shell een totale metamorfose ondergaan. Ze hebben een omzet van honderden miljarden en een gasbedrijf aangekocht voor een bedrag van 65 miljard Euro. Als je zulke complexe structuurveranderingen in je eigen bedrijf kan realiseren? En toch nog 23 miljard winst kan maken. Dan is het totaal ongeloofwaardig dat Shell alles op alles heeft gezet om de Groningers snel en adequaat te helpen,’ De overheid zal dit inzicht in daden om moeten zetten.

Onze overheid doet niets om de ecologische crisis het hoofd te bieden. ‘We protesteren liever niet, maar helaas zien we op dit moment geen andere optie. Shell en ExxonMobil zijn twee van de grootste uitstoters van broeikasgassen op aarde, en ze weten al tientallen jaren dat hun praktijken klimaatverandering veroorzaken’, zegt woordvoerder Alix, ‘Toch gaan ze gewoon door met het investeren van miljarden in olie en gas en het lobbyen tegen klimaatbeleid.’ Voor de vorm worden wel greenwash projectjes in de publiciteit gebracht zoals recent het planten van bossen. Maar dat gaat alleen om het vervangen van bomen die toch al sterven. Bedrijven als Shell en ExxonMobil zijn alleen maar op winst uit. Mens en natuur zijn van ondergeschikt belang.

De gevolgen van klimaatveranderingen raken ons overal ter wereld steeds dieper. Zonder drastische maatregelen zullen we een nog grotere toename zien in extreme weersomstandigheden, zoals droogte, hittegolven en overstromingen, voorspelt het IPCC. Op dit pad is de ineenstorting van onze samenleving waarschijnlijk. Tientallen miljoenen mensen zullen sterven. Grote vervuilers als Shell en ExxonMobil horen de grootste lasten te dragen. Ook de Nederlandse overheid speelt hierin een rol: onder hun toezicht heeft de fossiele industrie tot nu toe gewoon zijn gang kunnen gaan.

De van origine Britse burgerlijke ongehoorzaamheidsbeweging kwam deze week met tienduizenden mensen in vele landen in opstand. In Engeland blokkeren activisten al meer dan een week cruciale punten in de hoofdstad. In Nederland werd de Verklaring van de Rebellie gedeclameerd op het Plein in Den Haag en werd het Internationaal Strafhof (ICC) bezet om te eisen ecocide strafbaar te stellen. Op vrijdag werd de toegang tot het hoofdkantoor van Shell geblokkeerd en symbolisch ‘het bloed van onze kinderen’ op hun trappen uitgegoten.  Zaterdag trok een rouwstoet door Rotterdam. Tijdens de acties in Nederland werden 50 rebellen gearresteerd, in London werden meer dan 1000 mensen gearresteerd om op te komen voor de levende wereld van en het voorkomen van klimaatcatastrofe.

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR