Bekijk alle posities

Actie Waarnemer

Juridisch, XR NL

Verantwoordelijkheden

*Je bent aanwezig bij acties om (letterlijk) te zien of alles juridisch correct verloopt. Je richt je daarbij vooral op de rol van de autoriteiten, met name de politie *Je maakt zo nodig opnames van het handelen van de politie/andere autoriteiten *Je staat in contact met het XR juridische team en de aanwezige XR politie woordvoerder over je observaties

Beschrijving

De juridisch waarnemer observeert de gedragingen van voornamelijk de politie tijdens acties, en legt deze zo nodig vast. Dit is noodzakelijk om te zorgen dat het geweldsmonopolie dat de politie in onze samenleving heeft, proportioneel wordt ingezet. De rol heeft zowel een de-escalerende werking tijdens de actie zelf (politie weet dat er ogen op hen zijn gericht), als een controlerende taak na afloop (aan de hand van beelden/verklaringen). Je wordt getraind voor deze rol!

Vereisten

*stressbestendig *communicatief vaardig *kennis van demonstratierecht is een voordeel, geen vereiste

Tijdsbesteding

1–5 uur / week

Geïnteresseerd?

Neem contact op met de rolmedewerker!