86 landen.
1206 groepen.
Duizenden rebellen.

Waarom we bestaan

We bevinden ons midden in een ongekende crisis. Wij bestaan omdat onze overheid weigert om het noodzakelijke beleid in te voeren om haar burgers te beschermen. In plaats daarvan blijft zij de industrieën steunen die onze levens in gevaar brengen. We organiseren creatieve, vreedzame en soms disruptieve acties om druk te zetten op onze regering en ze te dwingen om de nodige maatregelen te nemen. Waarom? Omdat de geschiedenis keer op keer heeft laten zien dat burgerlijke ongehoorzaamheid een zeer effectieve manier is om snelle veranderingen tot stand te brengen.

Dit is waar we voor strijden

Onze eisen

0. KLIMAATRECHTVAARDIGHEID VOOR IEDEREEN: We eisen een rechtvaardige transitie die de behoeften en stemmen van degenen die het meest getroffen worden door de klimaatcrisis centraal stelt en degenen die het meest verantwoordelijk zijn voor ecologische verwoesting ter verantwoording roept.*
1. Wees eerlijk over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.
2. Doe wat nodig is om biodiversiteitsverlies te stoppen en verminder de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.
3. Laat burgers beslissen over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een Burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.

* We zijn bezig om ‘Eis Nul: Klimaatrechtvaardigheid voor iedereen’ in onze beweging te implementeren. Deze zomer heeft een nationale People’s Assembly georganiseerd door Extinction Rebellion de implementatie van deze eis gesteund. We erkennen echter de fouten die XR in het verleden over dit onderwerp heeft gemaakt. Daarom willen we in een grassroots proces ook alle lokale groepen langsgaan, zodat we deze eis niet alleen officieel implementeren, maar ook echt integreren. Je kan meer lezen over eis 0 op demand0.nl.

Wie zijn we

 
Wij zijn gewone mensen, uit alle hoeken van het land en van alle leeftijden die zich ernstig zorgen maken over de klimaat- en ecologische crisis. Wij zijn ouders, kinderen, studenten en grootouders die allemaal strijden voor een leefbare toekomst. In korte tijd zijn we gegroeid van een kleine groep tot een krachtige beweging van honderdduizenden rebellen wereldwijd.
 
Sluit je aan
 
Check onze Facebook pagina
 

Comité van Aanbeveling

Ik ondersteun de mensen van Extinction Rebellion van harte. Klimaatverandering zal samenlevingen ontwrichten en de biodiversiteit halveren als we niet versneld in actie komen. Dat is alles wat XR vraagt en dat is hard nodig!

Marjan Minnesma
Directeur Urgenda
Marjan Minnesma

XR heeft een Comité van Aanbeveling, bestaande uit experts in klimaat en ecologie.
Lees wat ze te vertellen hebben.

 

Onze beweging

We organiseren onszelf in kleine, autonome groepen over de hele wereld. Deze groepen zijn verbonden door een structuur die constant ontwikkelt doordat we groeien en leren. We werken aan het bouwen van een decentrale beweging die staat voor deelname en inclusiviteit. Iedereen die onze principes, waardes en missie ondersteunt is welkom:
 

 1. Wij Hebben een Gedeelde Visie op Verandering
  Wij willen een wereld doorgeven waarin ook de generaties na ons goed kunnen gedijen.
 2. Wij Richten Onze Missie op wat Nodig Is
  Het mobiliseren van 3,5% van de bevolking, de kritische massa die nodig is om een systeemverandering te bewerkstelligen.
 3. Wij Hebben Behoefte aan een Regeneratieve Cultuur
  oftewel: een gezonde en veerkrachtige cultuur die meebeweegt met de omstandigheden.
 4. Wij Dagen ons Giftige Systeem en Onszelf Openlijk Uit
  Wij doorbreken de gewone gang van zaken en komen in actie voor verandering.
 5. Wij Hechten Waarde aan Reflectie en Leren
  Wij doorlopen cycli van actie, reflectie, leren en plannen maken voor nieuwe acties. We leren van andere bewegingen en perspectieven én van onze eigen ervaringen.
 6. Wij Verwelkomen Iedereen en Alles wat je als Persoon Meebrengt
  Wij zetten ons in voor een laagdrempelige beweging waarin iedereen zich veilig kan voelen.
 7. Wij Werken Actief aan het Inperken van Machtsstructuren
  Hiërarchie vervangen we door gelijkwaardige participatie van iedereen.
 8. Wij Vermijden het Beschuldigen en het te Schande Maken van Anderen
  Wij leven in een giftig systeem, maar we houden niemand daarvoor individueel verantwoordelijk.
 9. Wij Zijn een Geweldloos Netwerk
  Onze strategieën en tactieken zijn geweldloos. Voor ons is dit de meest effectieve manier om fundamentele verandering te bewerkstelligen.
 10. Wij Baseren ons op Autonomie en Decentralisatie
  Samen creëren we de structuren die nodig zijn om machtsconcentratie tegen te gaan.

Iedereen die handelt naar deze principes en kernwaarden kan namens Extinction Rebellion in actie komen.

Extinction Rebellion is in beweging. Regelmatig komen we bij elkaar om onze strategie te updaten. Onze meest recente strategie kun je zien in deze poster(volledig formaat).

Begin 2020 dwong de Coronapandemie ons de geplande Rebellie af te lasten. In twee online open vergaderingen bespraken we hoe we ons als beweging konden verhouden tot Covid-19. Vervolgens maakten we in een uitgebreid proces met een enquete, input vanuit de themacirkels en twee open vergaderingen de strategie voor het komende jaar.

Begin 2021 werd in een uitgebreid proces met input van de strategiecirkel, een enquete onder 300 rebellen en een open vergadering de strategie voor een langdurige, decentrale Lenterebellie gemaakt. In de zomer organiseerde de strategiecirkel een open vergadering over de strategie voor het komende jaar en de Rebellie in het najaar. De geupdate strategie werd samengevat in een poster. In de geupdate strategie werd sociale rechtvaardigheid centraal gesteld door het toevoegen van een onderliggende basiseis: EIS NUL: klimaatrechtvaardigheid voor iedereen.

In een open vergadering georganiseerd door de samenwerkingscirkel onderzochten we hoe Extinction Rebellion NL actief onderdeel kan zijn van een beweging van bewegingen.

In deze communicatiestrategie werkte de mediacirkel uit hoe we onze principes, eisen en acties effectief kunnen communiceren.

We zijn georganiseerd als een gedecentraliseerde structuur van kleine autonome groepen. Deze structuur is bedoeld om gezag te verdelen over personen in rollen met duidelijke mandaten, waardoor die personen in staat worden gesteld om beslissingen te nemen en acties te ondernemen – zonder de noodzakelijke consensus van een groep. We gebruiken groepsbeslissing alleen wanneer dit nodig is en niet standaard omdat het drastisch langzamer kan zijn. Ondanks onze gedecentraliseerde structuur zijn we zeer coöperatief en vragen we altijd om de inbreng van verschillende mensen uit verschillende groepen voordat we belangrijke beslissingen nemen.

Deze structuur stelt ons in staat om snel te reageren op snel veranderende situaties en tegelijkertijd de waardevolle lessen die we onderweg leren te institutionaliseren.

Lees meer…

Mee doen?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR