72 landen.
1150 groepen.
Duizenden rebellen.

Waarom we bestaan

We bevinden ons midden in een ongekende crisis. Wij bestaan omdat onze overheid weigert om het noodzakelijke beleid in te voeren om haar burgers te beschermen. In plaats daarvan blijft zij de industrieën steunen die onze levens in gevaar brengen. We organiseren creatieve, vreedzame en soms disruptieve acties om druk te zetten op onze regering en ze te dwingen om de nodige maatregelen te nemen. Waarom? Omdat de geschiedenis keer op keer heeft laten zien dat burgerlijke ongehoorzaamheid een zeer effectieve manier is om snelle veranderingen tot stand te brengen.

Dit is waar we voor strijden

Onze eisen

0. KLIMAATRECHTVAARDIGHEID VOOR IEDEREEN: We eisen een rechtvaardige transitie die de behoeften en stemmen van degenen die het meest getroffen worden door de klimaatcrisis centraal stelt en degenen die het meest verantwoordelijk zijn voor ecologische verwoesting ter verantwoording roept.*
1. Wees eerlijk over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.
2. Doe wat nodig is om biodiversiteitsverlies te stoppen en verminder de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.
3. Laat burgers beslissen over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een Burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.

* We zijn bezig om ‘Eis Nul: Klimaatrechtvaardigheid voor iedereen’ in onze beweging te implementeren. Deze zomer heeft een nationale People’s Assembly georganiseerd door Extinction Rebellion de implementatie van deze eis gesteund. We erkennen echter de fouten die XR in het verleden over dit onderwerp heeft gemaakt. Daarom willen we in een grassroots proces ook alle lokale groepen langsgaan, zodat we deze eis niet alleen officieel implementeren, maar ook echt integreren. Je kan meer lezen over eis 0 op demand0.nl.

Wie zijn we

 
Wij zijn gewone mensen, uit alle hoeken van het land en van alle leeftijden die zich ernstig zorgen maken over de klimaat- en ecologische crisis. Wij zijn ouders, kinderen, studenten en grootouders die allemaal strijden voor een leefbare toekomst. In korte tijd zijn we gegroeid van een kleine groep tot een krachtige beweging van honderdduizenden rebellen wereldwijd.
 
Sluit je aan
 
Check onze Facebook pagina
 

Comité van Aanbeveling

Ik ondersteun de mensen van Extinction Rebellion van harte. Klimaatverandering zal samenlevingen ontwrichten en de biodiversiteit halveren als we niet versneld in actie komen. Dat is alles wat XR vraagt en dat is hard nodig!

Marjan Minnesma
Directeur Urgenda
Marjan Minnesma

XR heeft een Comité van Aanbeveling, bestaande uit experts in klimaat en ecologie.
Lees wat ze te vertellen hebben.

 

Onze beweging

We organiseren onszelf in kleine, autonome groepen over de hele wereld. Deze groepen zijn verbonden door een structuur die constant ontwikkelt doordat we groeien en leren. We werken aan het bouwen van een decentrale beweging die staat voor deelname en inclusiviteit. Iedereen die onze principes, waardes en missie ondersteunt is welkom:
 
Onze structuur

 1. Wij Hebben een Gedeelde Visie op Verandering
  Wij willen een wereld doorgeven waarin ook de generaties na ons goed kunnen gedijen.
 2. Wij Richten Onze Missie op wat Nodig Is
  Het mobiliseren van 3,5% van de bevolking, de kritische massa die nodig is om een systeemverandering te bewerkstelligen.
 3. Wij Hebben Behoefte aan een Regeneratieve Cultuur
  oftewel: een gezonde en veerkrachtige cultuur die meebeweegt met de omstandigheden.
 4. Wij Dagen ons Giftige Systeem en Onszelf Openlijk Uit
  Wij doorbreken de gewone gang van zaken en komen in actie voor verandering.
 5. Wij Hechten Waarde aan Reflectie en Leren
  Wij doorlopen cycli van actie, reflectie, leren en plannen maken voor nieuwe acties. We leren van andere bewegingen en perspectieven én van onze eigen ervaringen.
 6. Wij Verwelkomen Iedereen en Alles wat je als Persoon Meebrengt
  Wij zetten ons in voor een laagdrempelige beweging waarin iedereen zich veilig kan voelen.
 7. Wij Werken Actief aan het Inperken van Machtsstructuren
  Hiërarchie vervangen we door gelijkwaardige participatie van iedereen.
 8. Wij Vermijden het Beschuldigen en het te Schande Maken van Anderen
  Wij leven in een giftig systeem, maar we houden niemand daarvoor individueel verantwoordelijk.
 9. Wij Zijn een Geweldloos Netwerk
  Onze strategieën en tactieken zijn geweldloos. Voor ons is dit de meest effectieve manier om fundamentele verandering te bewerkstelligen.
 10. Wij Baseren ons op Autonomie en Decentralisatie
  Samen creëren we de structuren die nodig zijn om machtsconcentratie tegen te gaan.

Iedereen die handelt naar deze principes en kernwaarden kan namens Extinction Rebellion in actie komen.

Doordrongen van de realiteit van de klimaat- en ecologische neergang gebruiken we massale burgerlijke ongehoorzaamheid om snelle verandering te eisen, in solidariteit met andere bewegingen en netwerken, ook ‘voorleven’ we nieuwe systemen die het leven op aarde helpen bloeien.

Samen staan we op om de planeet en haar bewoners te beschermen.

Net als jij maken we ons zorgen over de toekomst van onze families en vrienden en de gemeenschappen waar we onderdeel van uitmaken. We bevinden ons in een klimaat- en ecologische crisis en zijn getuige van de onophoudelijke vernietiging van leefgemeenschappen en natuur over de hele planeet.

Zo kunnen we niet langer doorgaan.

Klimaatontwrichting, corona en racisme zijn allemaal symptomen van een giftig systeem dat ons tot uitsterven drijft. Een systeem dat gebaseerd is op economische ongelijkheid, de vernietiging van de natuur en uitbuiting van mens en planeet.

In 2019 verklaarden we onze rebellie. Met gedurfde en creatieve acties trokken we de aandacht van de media en samenleving. In 2020 bereiken we een definitieve omslag in het nationale bewustzijn over de ernst en prioriteit van de klimaat- en ecologische crisis, en verbinden we ons aan andere bewegingen om te bouwen aan een nieuwe wereld.

De focus leggen we het komende jaar op:

 • Acties om druk uit te oefenen op publieke instellingen
 • Integratie van sociale rechtvaardigheid in onze beweging en in ons perspectief op systeemverandering
 • Het leven en tonen (voorleven!) van regeneratieve, veerkrachtige en democratische     alternatieven voor business-as-usual
 • Actief onderdeel zijn van een ‘Beweging van Bewegingen

Lees hier onze hele strategie.

Mee doen?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR