72 landen.
1150 groepen.
Duizenden rebellen.

Waarom we bestaan

We bevinden ons midden in een ongekende crisis. Wij bestaan omdat onze overheid weigert om het noodzakelijke beleid in te voeren om haar burgers te beschermen. In plaats daarvan blijft zij de industrieën steunen die onze levens in gevaar brengen. We organiseren creatieve, vreedzame en soms disruptieve acties om druk te zetten op onze regering en ze te dwingen om de nodige maatregelen te nemen. Waarom? Omdat de geschiedenis keer op keer heeft laten zien dat burgerlijke ongehoorzaamheid een zeer effectieve manier is om snelle veranderingen tot stand te brengen.

Wij eisen van de Nederlandse overheid:
 1. WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.
 2. DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te stoppen en verminder de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.
 3. LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een Burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.
Lees meer over onze eisen

Wie zijn we

 
Wij zijn gewone mensen, uit alle hoeken van het land en van alle leeftijden die zich ernstig zorgen maken over de klimaat- en ecologische crisis. Wij zijn ouders, kinderen, studenten en grootouders die allemaal strijden voor een leefbare toekomst. In korte tijd zijn we gegroeid van een kleine groep tot een krachtige beweging van honderdduizenden rebellen wereldwijd.
 
Sluit je aan
 
Check onze Facebook pagina
 

Comité van Aanbeveling

“Ik ondersteun de mensen van Extinction Rebellion van harte. Klimaatverandering zal samenlevingen ontwrichten en de biodiversiteit halveren als we niet versneld in actie komen. Dat is alles wat XR vraagt en dat is hard nodig!”

Marjan Minnesma
Directeur Urgenda
Marjan Minnesma

XR heeft een Comité van Aanbeveling, bestaande uit experts in klimaat en ecologie.
Lees wat ze te vertellen hebben.

 

Onze beweging

We organiseren onszelf in kleine, autonome groepen over de hele wereld. Deze groepen zijn verbonden door een structuur die constant ontwikkeld doordat we groeien en leren. We werken aan het bouwen van een decentrale beweging die staat voor deelname en inclusiviteit. Iedereen die onze principes, waardes en missie ondersteunt is welkom:
 

 1. WIJ HEBBEN EEN GEDEELDE VISIE OP VERANDERING

  Wij willen een wereld doorgeven waarin ook de generaties na ons goed kunnen gedijen.

 2. WIJ RICHTEN ONZE MISSIE OP WAT NODIG IS

  Het mobiliseren van 3,5% van de bevolking, de kritische massa die nodig is om een systeemverandering te bewerkstelligen.

 3. WIJ HEBBEN BEHOEFTE AAN EEN REGENERATIEVE CULTUUR

  oftewel: een gezonde en veerkrachtige cultuur die meebeweegt met de omstandigheden.

 4. WIJ DAGEN ONS GIFTIGE SYSTEEM EN ONSZELF OPENLIJK UIT

  Wij doorbreken de gewone gang van zaken en komen in actie voor verandering.

 5. WIJ HECHTEN WAARDE AAN REFLECTIE EN LEREN

  Wij doorlopen cycli van actie, reflectie, leren en plannen maken voor nieuwe acties. We leren van andere bewegingen en perspectieven én van onze eigen ervaringen.

 6. WIJ VERWELKOMEN IEDEREEN EN ALLES WAT JE ALS PERSOON MEEBRENGT

  Wij zetten ons in voor een laagdrempelige beweging waarin iedereen zich veilig kan voelen.

 7. WIJ WERKEN ACTIEF AAN HET INPERKEN VAN MACHTSSTRUCTUREN

  Hiërarchie vervangen we door gelijkwaardige participatie van iedereen.

 8. WIJ VERMIJDEN HET BESCHULDIGEN EN HET TE SCHANDE MAKEN VAN ANDEREN

  Wij leven in een giftig systeem, maar we houden niemand daarvoor individueel verantwoordelijk.

 9. WIJ ZIJN EEN GEWELDLOOS NETWERK

  Onze strategieën en tactieken zijn geweldloos. Voor ons is dit de meest effectieve manier om fundamentele verandering te bewerkstelligen.

 10. WIJ BASEREN ONS OP AUTONOMIE EN DECENTRALISATIE

  Samen creëren we de structuren die nodig zijn om machtsconcentratie tegen te gaan.
  Iedereen die handelt naar deze principes en kernwaarden kan namens Extinction Rebellion in actie komen.

Doordrongen van de realiteit van de klimaat- en ecologische neergang gebruiken we massale burgerlijke ongehoorzaamheid om snelle verandering te eisen, in solidariteit met andere bewegingen en netwerken, ook ‘voorleven’ we nieuwe systemen die het leven op aarde helpen bloeien.

We zijn georganiseerd als een gedecentraliseerde structuur van kleine autonome groepen. Deze structuur is bedoeld om gezag te verdelen over personen in rollen met duidelijke mandaten, waardoor die personen in staat worden gesteld om beslissingen te nemen en acties te ondernemen – zonder de noodzakelijke consensus van een groep. We gebruiken groepsbeslissing alleen wanneer dit nodig is en niet standaard omdat het drastisch langzamer kan zijn. Ondanks onze gedecentraliseerde structuur zijn we zeer coöperatief en vragen we altijd om de inbreng van verschillende mensen uit verschillende groepen voordat we belangrijke beslissingen nemen.

Deze structuur stelt ons in staat om snel te reageren op snel veranderende situaties en tegelijkertijd de waardevolle lessen die we onderweg leren te institutionaliseren. Het succes van onze structuur wordt bewezen door het feit dat duizenden mensen met succes lokale Extinction Rebellion-groepen over de hele wereld hebben gecreëerd, ontwikkeld en versterkt.

Samen staan we op om de planeet en haar bewoners te beschermen.

Net als jij maken we ons zorgen over de toekomst van onze families en vrienden en de gemeenschappen waar we onderdeel van uitmaken. We bevinden ons in een klimaat- en ecologische crisis en zijn getuige van de onophoudelijke vernietiging van leefgemeenschappen en natuur over de hele planeet.

Zo kunnen we niet langer doorgaan.

Klimaatontwrichting, corona en racisme zijn allemaal symptomen van een giftig systeem dat ons tot uitsterven drijft. Een systeem dat gebaseerd is op economische ongelijkheid, de vernietiging van de natuur en uitbuiting van mens en planeet.

In 2019 verklaarden we onze rebellie. Met gedurfde en creatieve acties trokken we de aandacht van de media en samenleving. In 2020 bereiken we een definitieve omslag in het nationale bewustzijn over de ernst en prioriteit van de klimaat- en ecologische crisis, en verbinden we ons aan andere bewegingen om te bouwen aan een nieuwe wereld.

De focus leggen we het komende jaar op:

 • Acties om druk uit te oefenen op publieke instellingen
 • Integratie van sociale rechtvaardigheid in onze beweging en in ons perspectief op systeemverandering
 • Het leven en tonen (voorleven!) van regeneratieve, veerkrachtige en democratische     alternatieven voor business-as-usual
 • Actief onderdeel zijn van een ‘Beweging van Bewegingen

Lees hier onze hele strategie.

Mee doen?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR