Bekijk alle posities

Coördinator “Democratische vernieuwing en klimaatrechtvaardigheid”

Toekomstige Democratie, XR NL

Verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheden en taken: 1. Roadshow – High Effort o Het organiseren van praatjes, webinars, paneldiscussies en anderen evenementen die aansluiten bij het momentum binnen de beweging en in de maatschappij. o Actief lokale groepen en externen betrekken bij het verder verspreiden van onze boodschap door het organiseren van o.a. sprekerstrainingen en het bouwen van een coalitie. 2. Publiekscampagne– High Effort, op de publieke agenda zetten van een Burgerberaad 2025 door: o Onze boodschap verspreiden via XR Social Media o Zorgen voor hoge kwaliteit aan materiaal van video’s, post, booklets etc. o Stimuleren van opiniestukken o Hoe kunnen we het burgerberaad als onderwerp blijven claimen? o Acties rondom het burgerberaad 3. Burgerberaad Strategie – Medium Effort o Strategie bepalen rondom onze communicatie over Burgerberaden o Ontwerp Burgerberaad verder uitwerken: hoe zou een ideaal klimaatberaad eruit zien? o Het ‘archief’ bijhouden zoals op MM en de website extinctionrebellion.nl/burgerberaad 4. Trainingen- High effort o Het organiseren van Self-Organiserende-Systemen trainingen o Het organiseren van Art of Hosting trainingen o Het organiseren van DeepDemocracy&Processwork trainingen 5. Lokale Burgerberaden support -Medium Effort o Lokale groepen ondersteunen in hun contact met lokale politici rondom Burgerberaden o Decentrale strategie: rondom welke onderwerpen burgerberaden organiseren? o Lokale groepen ondersteunen met Resources rondom Burgerberaden  Blauwdrukken delen  Lijstje organisaties en experts  Burgerberaad Gids

Beschrijving

Met name sinds de Septemberrebellie van 2020 groeit het momentum voor Burgerberaden of Burgerfora. Verschillende partijen hebben burgerberaden in het verkiezingsprogramma opgenomen. De Commissie Breninkmeijer heeft een overwegend positief advies gegeven. Steeds meer gemeenten beginnen te experimenteren met burgerfora en er is belangstelling ook vanuit provinciale staten en waterschappen. Maar hoe zorgen we ervoor dat er een kwalitatief goed Burgerberaad Klimaat & Milieu komt en dat het niet een ‘veredelde inspraakavond wordt’? Hoe zorgen we ervoor dat burgerberaden straks niet gebruikt worden om een slap klimaatakkoord uit te voeren, maar daadwerkelijk wordt gebruikt om ‘burgers te laten beslissen over rechtvaardigen toereikend klimaatbeleid’? Hoe zorgen we voor strakke politieke inbedding (mandaat) en een vraagstelling die niet gebaseerd is op achterhaalde uitgangspunten (zoals de klimaatwet). En hoe zorgen we dat het burgerberaad gericht is op het realiseren van netto nul in 2025 en een einde aan biodiversiteitsverlies? Om dit te realiseren is het project “Democratische innovatie en klimaatrechtvaardigheid” opgezet (zie hieronder de taakbeschrijving). Financiële mogelijkheden: de afgelopen maanden zijn er verschillende fondsenaanvragen gedaan om dit project te realiseren. En met succes! Vanwege deze financiële ondersteuning zou het mogelijk zijn om VVL’s vergoedingen te realiseren, elk voor een duur van 3 maanden. Met de lopende formatie is het belangrijk om snel en kwalitatief goed druk te voeren, vandaar dat wordt aangeraden om dit project te verlengen. BELANGRIJK: het geld dat voor de VVL vergoedingen zal worden gebruikt, komt van de fondsen die specifiek voor dit project zijn aangevraagd. Dit houdt in dat er geen geld van de XRNL crowdfunding naar dit project toegaat, maar slechts de fondsen die al voor dit project zijn gereserveerd.

Vereisten

Functie-eisen • Kennis van en ervaring met Burgerberaden en deliberatieve democratie en sociocratie • Communicatief • Goede beheersing van Nederlands en Engels • Creatief • Motiverend en stimulerend • Gedreven • Is minimaal één maand actief lid van het team of vervulde een gerelateerde rol • Op korte termijn beschikbaar

Tijdsbesteding

21–30 uur / week

Geïnteresseerd?

Neem contact op met de rolmedewerker!

Email: w.wittkamp@gmail.com
Mattermost: @waltermost
Telefoonnummer: 0655362285