Bekijk alle posities

Coördinator inclusie en machtsstructuren

Inclusie & Machtsstucturen, XR NL

Verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheden zullen worden bepaald in samenwerking met de andere leden van de kring en hangen af van uw persoonlijke interesses en talenten. Ze kunnen het volgende omvatten: - Organiseren van een train-de-trainer om capaciteit en kennis van anti-onderdrukking en klimaatrechtvaardigheid in XR op te bouwen, met name in lokale groepen; - Het organiseren en faciliteren van dialogen of trainingen in alle (grote) lokale groepen van XR over het verhaal, de strategie en de structuur van XR, rekening houdend met anti-onderdrukking, antiracisme, toegankelijkheid en gerelateerde onderwerpen; - Een proces ontwikkelen om een 4e eis over klimaat- en ecologische rechtvaardigheid aan te nemen, in lijn met de inspanningen van Decolonise XR Global op dit front; - Ontwikkelen van een introductiepraatje over klimaatrechtvaardigheid en de strategie en structuur van XR, gericht op het informeren en werven van nieuwe leden; - Organiseren van evenementen, acties en workshops voor de volgende rebellieweek, in lijn met de prioriteiten van I&P.

Beschrijving

Inclusion & Power is de XRNL-kring die streeft naar bewustwording rond inclusiviteit, machtsverhoudingen en anti-onderdrukking, zowel in relatie tot de klimaat- en ecologische crisis als binnen onze beweging zelf. Je zult samenwerken met andere leden van de cirkel om haar doelen te implementeren in de aanloop naar de volgende rebellieweek in de herfst van 2021.

Vereisten

Eisen - We zijn op zoek naar iemand die zelfstandig kan werken en initiatieven kan nemen voor een aantal van de hierboven genoemde verantwoordelijkheden, maar die ook in staat is verantwoordelijkheden te delegeren en in teamverband te werken. - Goede interpersoonlijke en schriftelijke communicatievaardigheden zijn belangrijk, evenals het vermogen om verschillende digitale tools te gebruiken of de bereidheid om die te leren (bijv. Zoom, NextCloud, MatterMost) - We willen graag dat je vanuit je eigen expertise en/of doorleefde ervaring met betrekking tot onderdrukking en sociale rechtvaardigheid bijdraagt aan onze kring en XR als geheel. - Het kunnen communiceren in het Nederlands heeft de voorkeur maar is niet noodzakelijk. In staat zijn om in het Engels te communiceren heeft ook de voorkeur, maar is niet noodzakelijk. Idealiter spreekt u beide talen, maar ten minste één ervan is vereist. - We moedigen met name mensen aan die vinden dat hun achtergrond, vaardigheden, identiteit of ervaring momenteel ondervertegenwoordigd zijn in XR.

Tijdsbesteding

21–30 uur / week

Geïnteresseerd?

Neem contact op met de rolmedewerker!

Email: adil.86@gmail.com
Mattermost: @adil-j
Telefoonnummer: 0620349066