Bekijk alle posities

Nationale Facilitator

Coördinatie Cirkel, XR NL

Verantwoordelijkheden

Belangrijkste taken: ● Houdt vergaderingen op schema met een agenda (voorbereid met inbreng van de Interne Nationaal Coördinator) en structureert besluitvormingsprocessen. Neemt de verantwoordelijkheid voor het emotionele welzijn van de Coördinatiekring en zorgt voor contact met mensen wanneer het emotionele welzijn in het geding is. ● Handhaaft tijdens vergaderingen de principes van XR en de daaruit afgeleide Werkwijzen'. ● Vertalen van grotere onderwerpen & strategie naar kleinere agendapunten. ● Ondersteunen van de nationale en internationale coördinator bij de initiatie en inspanningen om de rebellieweek(pen) te coördineren. Subtaken: ● Tijdens de vergadering zorgen dat iemand notuleert (indien secretaris niet aanwezig is) ● Tijdens de vergaderingen (maar niet uitsluitend): ○ Creëert een ruimte waar mensen zich inzetten voor geweldloze communicatie en elkaar met respect behandelen. ○ Creëert de ruimte en een cultuur van feedback van teamleden (en het aanbieden van feedback aan rolvervullers) ○ Zorgt voor autonomie van werkgroepen en dat iedereen kan bijdragen aan de vergadering. ○ Verzacht macht/persoonlijkheden door iedereen ongeveer evenveel aan het woord te laten, in plaats van dat bepaalde stemmen het gesprek domineren. ○ Eerstverantwoordelijke voor het wijzigen/maken van voorstel (samen met de coördinator) ○ Schept de voorwaarde om met conflicten om te gaan wanneer die zich voordoen (kan ook met conflicten omgaan als hij daartoe in staat is) ● Streeft naar 'navigeren door spanning' en vindt een manier om deze spanningen op een constructieve manier aan te pakken. ● Ondersteunt de coördinator bij de evaluatie van de rollen als dat nodig is Geeft ruimte aan het Historisch geheugen en perspectief van meer ervaren leden aanwezig in het CC Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Beschrijving

De nationale facilitator is verantwoordelijk voor de soepele uitvoering van de CC vergaderingen.

Tijdsbesteding

6–10 uur / week

Geïnteresseerd?

Neem contact op met de rolmedewerker!