Bekijk alle posities

Voorzitter van het bestuur van Stichting Vrienden van XR

Financiën, XR NL

Verantwoordelijkheden

Taken en bevoegdheden van de voorzitter • heeft de algemene leiding van de stichting; • vertegenwoordigt de stichting naar buiten toe en overlegt met officiële instanties; • coördineert het bestuur, is het eerste aanspreekpunt voor bestuursleden. Ziet er op toe dat bestuursleden hun taken naar behoren vervullen en spreekt hen hierop aan indien dit niet het geval lijkt. • stelt in overleg met de secretaris de agenda voor elke vergadering op en leidt de bestuursvergaderingen; • ziet er op toe dat beslissingen worden genomen in overeenstemming met de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement; • ziet toe op de uitvoering van gemaakte afspraken en beslissingen: • beslist zelfstandig over het aangaan van verplichtingen/uitgaven tot maximaal 3.000 euro;

Beschrijving

Stichting Vrienden van XR ondersteunt de activiteiten van Extinction Rebellion Nederland met geld of andere middelen. Hiervoor werft de stichting donaties en fondsen. In 2020 bedroegen de inkomsten ongeveer 230.000 Euro. Het bestuur van de stichting bestaat uit maximaal 5 personen en is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen van de stichting. Het bestuur beslist over uitgaven groter dan € 10.000 en handelt binnen de kaders van het beleidsplan en de jaarbegroting. De Financial Circle van Extinction Rebellion Nederland werkt nauw samen met het bestuur van de Stichting voor het voorbereiden van uitgaven.

Vereisten

Profiel voorzitter • Actieve betrokkenheid bij Extinction Rebellion • Bestuurlijke ervaring en relevant netwerk • Goede sociale en communicatieve eigenschappen • Affiniteit met het beheer van gelden • In staat om de stichting te vertegenwoordigen • Een juridisch achtergrond of kennis/ervaring met fondsenwerving is een pré.

Tijdsbesteding

1–5 uur / week

Geïnteresseerd?

Neem contact op met de rolmedewerker!