Eelde Airport Achtergrond, Feiten En Eisen

Op zaterdag 20 april om 12:00 uur komt Extinction Rebellion in actie tegen Groningen Airport Eelde. De luchthaven lijdt jaarlijks bijna 5 miljoen verlies, is voor haar voortbestaan afhankelijk van miljoenensteun van provincies, zorgt voor veel hinder voor omwonenden en draagt aanzienlijk bij aan de stikstofuitstoot. Daarom eist Extinction Rebellion dat het vliegveld haar deuren sluit en dat de provincies hun miljoenensteun staken. Daarnaast eisen we van de EU dan wel de overheid dat zij belasting op kerosine gaan heffen. In de huidige klimaat- en ecologische crisis zijn dit noodzakelijke en urgente stappen willen we de aarde leefbaar houden.

 

Groningen Airport Eelde moet sluiten!

Iedere luchthaven dient over een luchthavenbesluit te beschikken. Een dergelijk besluit beschrijft onder meer hoe vaak en wanneer er gevlogen mag worden, en wat er in de omgeving wel en niet is toegestaan gelet op de milieu-effecten en de overlast voor omwonenden. Groningen Airport Eelde had al in 2014 over een dergelijk besluit moeten beschikken maar doet dat tot op heden niet. De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (hierna: VOLE) heeft bij de Raad van State afgedwongen dat dit besluit er voor 1 januari 2025 moet zijn (1). Uit recente berichten blijkt dat deze datum nu al onhaalbaar is (2).

Vanwege een gebrek aan commerciële (vakantie)vluchten gebruikt de KLM vliegschool een groot deel van de vliegbewegingen van de luchthaven. De door de studenten uitgevoerde ‘circuit vluchten’ zijn juist extra belastend voor omwonenden en natuur. Vanwege de aanzienlijke overschrijding van het aantal vliegbewegingen met de daaraan gekoppelde stikstofuitstoot is door VOLE in december 2023 een handhavingsverzoek ingediend (3).

 

Geen gemeenschapsgeld meer naar Groningen Airport Eelde – 46 miljoen niet doen!

De luchthaven is, zo verklaart zij zelf, voor haar voortbestaan afhankelijk van subsidies van de aandeelhouders. Dit zijn de provincies Drenthe en Groningen. Het gaat om een bedrag van 4,6 miljoen per jaar. In 2016 werd al eens 46 miljoen toegezegd en dit bedrag was 7 jaar later al weer op. Volgens een onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer gingen de provincies bij de toezegging destijds uit van een te rooskleurige analyse (4). In de analyse zijn de passagiersaantallen, reistijdbaten en werkgelegenheidseffecten overschat. De negatieve externe effecten zoals de uitstoot van broeikasgassen en fijnstof/stikstof, externe effecten van verkeer, externe veiligheid en verstoring zijn juist onderschat (5). De provincies zijn hardleers nu recentelijk wederom 46 miljoen is toegezegd op basis van vrijwel dezelfde toekomstverwachtingen. Bovendien kan in een tijd waarin buslijnen verdwijnen, thuiszorg en jeugdzorg versoberen en publieke voorzieningen sluiten dit immense bedrag veel beter worden besteed!

 

Stop fossiele subsidies: Belast kerosine nu!

Op dit moment wordt kerosine nog niet belast. Dat betekent dat het financieel aantrekkelijker is om het vliegtuig naar Barcelona te nemen dan de trein, terwijl de trein veel minder CO2 uitstoot dan het vliegtuig. De belastingvrijstelling op kerosine volgt uit een EU richtlijn. De bepaling is een overblijfsel van het eind van de Tweede Wereldoorlog, toen stimulering van de wereldeconomie en wederopbouw prioriteit had. We kunnen stellen dat dit is gelukt nu meer dan de helft van de Nederlanders jaarlijks in een vliegtuig stapt. De explosieve groei van het aantal vluchten, vooral vanaf de jaren ‘90, heeft ernstige gevolgen voor het klimaat en de leefomgeving. In de huidige tijd staat de vrijstelling dan ook in schril contrast met milieudoelstellingen. Belastingen zouden juist aan moeten sluiten op de klimaatambities. Waar de overheid eerder geholpen heeft om vliegen groot te maken kan ze nu helpen om het een halt toe te roepen, door belasting te heffen op kerosine.

 

 

Tijd voor actie!

Om onze eisen kracht bij te zetten houden we op zaterdag 20 april een aangekondigde demonstratie én een verrassingsactie op Groningen Airport Eelde. Wil je meedoen aan de aangekondigde demonstratie? Je bent die dag om 12.00 uur van harte welkom aan de voorzijde van het de luchthaven. Aanmelden is niet nodig.

Wil je meedoen aan de verrassingsactie? Meld je dan aan via deze link. Voor deelname aan de verrassingsactie is het belangrijk dat je een actietraining hebt gevolgd. Voor data en locaties van de actietrainingen kun je contact opnemen met jouw plaatselijke XR afdeling, of kijk op: https://extinctionrebellion.nl/events/.

Blijf op de hoogte van de actie via dit Telegram kanaal: t.me/GAE_MoetSluiten.

 

Bronnen:

  1. https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@130309/202104126-1-r1/
  2. https://www.luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/3/airports/nieuwe-luchthavenbesluiten-voor-rotterdam-groningen-en-maastricht-lopen-vertraging-op
  3. http://www.vole.nl/downloads/Handhavingsverzoek%20Natuurvergunning%20Groningen%20Airport%20Eelde%2023%20december%202023%20_GS%20Drenthe_.pdf
  4. https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/15507079/rekenkamer-46-miljoen-in-airport-eelde-geinvesteerd-op-basis-van-veel-te-rooskleurige-analyse
  5. https://www.noordelijkerekenkamer.nl/rapport-de-toekomst-van-groningen-airport-eelde-gepubliceerd

Dit zijn onze eisen

1. SLUIT GRONINGEN AIRPORT EELDE

2. GEEN GEMEENSCHAPSGELD MEER NAAR GRONINGEN AIRPORT EELDE

3. AAN DE OVERHEID EN DE EU - BELAST KEROSINE

4. BEKIJK ALLE EISEN VAN XR

WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.

DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te stoppen en verminder de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.

LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een Burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.