Demonstratie tegen relatie Shell en ministerie EZK verboden

11/10/2020
“Rode loper voor Shell, bezorgde klimaatbeschermers vangen bot!”
Een demonstratie in Den Haag op maandagochtend van maximaal dertig personen uit verschillende klimaatgroepen mag niet doorgaan. Burgemeester Van Zanen heeft de demonstratie vlak voor het weekend de facto verboden. De demonstratie was gericht op de aanwezigheid van Shell als eregast op de ‘Klimaatdag’ van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Om te protesteren tegen het verbod op hun demonstratie, organiseren de klimaatbeschermers maandagochtend een nieuw protest voor het Haagse Stadhuis.
Aanstaande maandag organiseert EZK een Klimaatdag met het doel om Nederland met ‘koplopers’ te inspireren om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 te halveren. Verschillende klimaatgroepen (Fossielvrij NL, Fridays for Future Nederland, Code Rood, Greenpeace Nederland, Milieudefensie, Africa Roots Movement, Klimaatmoeders, Reclame Fossielvrij en Extinction Rebellion) protesteren tegen de deelname in het openingspanel van de Klimaatdag van Marjan van Loon, directeur van Shell Nederland. Plan was om als coalitie, gelijktijdig met de opening van de Klimaatdag, met dertig mensen symbolisch de verbinding tussen Shell en EZK te verbeelden.
Invloed Shell op klimaatbeleid
Maandagochtend zouden de klimaatbeschermers vanaf 9 uur ‘s ochtends met twee grote opblaasbare oliebuizen van het hoofdkantoor van Shell, die in de top 10 staat van grootste CO2-uitstoters ter wereld, naar het gebouw van EZK te lopen. Om zo bezwaar maken tegen de invloed van Shell op het ministerie en het klimaatbeleid. “Shell is geen partner, maar dader”, aldus gezamenlijk woordvoerder Archana Ramanujam over het doel van de actie. “Shell maakt klimaatontwrichting met de dag erger. Als onze minister die verantwoordelijk is voor klimaatbeleid dat al niet begrijpt, gaat er iets grandioos mis.”
De facto verbod
De burgemeester verbood de wandeling van de kleine groep tussen Shell en het ministerie vanwege ‘corona-risico’, ondanks heldere toezeggingen over gebruik van mondkapjes en bewaken van anderhalve meter afstand. Vervolgens wees de burgemeester een locatie aan voor een ‘statische demonstratie’ op aanzienlijke afstand van het ministerie. De organisatoren zijn het niet eens met deze beperkingen. “De burgemeester ontneemt ons het demonstratierecht. De nauwe banden tussen EZK en Shell worden pas duidelijk gemaakt als we met de ‘oliebuizen’ van het ene kantoor naar het andere lopen. Maar dit mochten wij niet. En op de toegewezen plek voor een statische demonstratie, aan de andere kant van de Utrechtse baan, staan we buiten gezichts- en gehoorsafstand van het ministerie. Dit komt neer op een de facto verbod.”
De organisatoren benadrukken nogmaals dat de demonstratie zowel qua groepsgrootte als uitvoering zou passen binnen de corona-richtlijnen van het RIVM. “Deze beperking gaat erg ver. In een gemiddelde winkelstraat is het drukker dan bij onze voorgestelde demonstratie.” Daarnaast is de afhandeling van de demonstratiemelding onzorgvuldig verlopen. “De burgemeester heeft pas vrijdagmiddag 16.45 uur gereageerd, er was toen geen tijd meer om het besluit aan te vechten bij de voorzieningenrechter: dat kan niet meer na 17.00.”
Nieuwe demonstraties
Op maandagochtend om 9.45 uur verzamelen de demonstranten zich alsnog, maar nu op de Kalvermarkt voor het stadhuis om zich uit te spreken tegen de opgelegde beperkingen. “Het is niet de eerste keer dat de burgemeester klimaatbeschermers inperkt die gebruik willen maken van hun demonstratierecht. De belangen van de grootvervuilers blijven zo onaangetast. De gemeente kan rekenen op een officieel bezwaar vanuit ons.”
De organisatoren kondigen aan dat er later dit jaar alsnog een demonstratie komt om de banden tussen EZK en Shell zichtbaar te maken. “Shell is géén partner in de energietransitie. Shell ontwricht het klimaat en gemeenschappen. Denk aan wat er in Groningen en in Nigeria gebeurt. Ook lopen er over de hele wereld rechtszaken tegen Shell rondom onder andere corruptie en mensenrechtenschendingen, waaronder voor medeplichtigheid aan de executies van negen mensenrechtenstrijders uit Ogoniland (Nigeria), milieuvervuiling en het ontwrichten van het klimaat. Het is bizar dat de overheid voor een bedrijf als Shell een rode loper uitlegt, maar bezorgde burgers die het klimaat willen beschermen tegenwerkt!”

Ready to rebel?

Join the thousands of people that are already taking real meaningful action with Extinction Rebellion. Whoever you are or however much time you have, there is a place for you within our movement.

Join