Extinction Rebellion blokkeert A10 op Koningsdag

23/04/2024

Fossiele financiering grote bedreiging voor leven op aarde, Extinction Rebellion stuurt Koning Willem-Alexander een brief met de vraag zich uit te spreken”  

Op Koningsdag, zaterdag 27 april 2024 om 12:00 uur blokkeert Extinction Rebellion voor de derde keer de A10 om te eisen dat ING per direct stopt met alle financiering van, en dienstverlening aan, de fossiele industrie. Rebellen komen uitgedost in oranje kleding naar de A10 om een INGFossielVrijmarkt te houden. Als Koning Willem-Alexander zich, naar aanleiding van de brief van Extinction Rebellion, uitspreekt tegen fossiele financiering, zal de beweging de blokkade op die dag heroverwegen.

Woordvoerder Let de Jong: “Ter ere van Koningsdag vragen wij Koning Willem-Alexander zich uit te spreken tegen fossiele financiering. Nederland is een van de landen die wereldwijd het meest hebben bijgedragen aan de klimaat- en ecologische crisis en het Koningshuis is daar medeverantwoordelijk voor. Dat Nederlandse bedrijven, waaronder ING, doorgaan met het aanjagen van de crises is onacceptabel. In het Mondiale Zuiden worden vele miljoenen mensen keihard geraakt door hittegolven, hongersnood, overstromingen en orkanen en ook voor het leven in Nederland en onze tradities vormt de klimaat- en ecologische crisis een grote bedreiging. Als de koning zich uitspreekt zullen we zeker overwegen de blokkade uit te stellen.”

VN: ruim baan voor Extinction Rebellion
In een brief aan minister van Buitenlandse Zaken Bruins Slot roept de “UN Special Rapporteur on environmental defenders under the Aarhus Convention” Michel Forst de Nederlandse staat op te stoppen met het vervolgen en criminaliseren van Extinction Rebellion. De rapporteur wijst erop dat vreedzame burgerlijk ongehoorzame acties, zoals wegblokkades, een essentieel onderdeel zijn van het democratische leven en een legitieme uitoefening van grondrechten. Ze moeten dus gefaciliteerd worden. Extinction Rebellion gaat ervan uit dat de autoriteiten zich rekenschap afleggen van deze brief en hun beleid zullen aanpassen ten opzichte van de laatste keer, al wijst het recent door het kabinet aangekondigde onderzoek naar de mogelijkheden om het demonstratierecht in te perken daar niet op. 

Onrechtmatige vrijheidsbeperking
Op zaterdag 30 maart koos de gemeente Amsterdam ervoor een onrechtmatige vrijheidsbeperking op te leggen, waarbij rebellen ingesloten werden in een afgesloten gebied. Mede daardoor kon de A10-blokkade geen doorgang vinden. Extinction Rebellion veroordeelt deze beperking en de inperking van het demonstratierecht die daaruit voortvloeide en beraadt zich op manieren om de A10 op zaterdag 27 april vreedzaam en verantwoord te blokkeren. 

De eerste twee A10-blokkades verliepen veilig en verantwoord, ondanks de weigering van de gemeente Amsterdam om de weg af te zetten en de demonstratie te faciliteren. Het dichtbijgelegen VUMC heeft geen hinder ondervonden van de acties en voor het overige verkeer bleef de overlast beperkt. De gemeente moet A10-blokkades faciliteren met het oog op het demonstratierecht en dat kan makkelijk.[1] Eerder was dit stuk van de A10 acht dagen dicht vanwege werkzaamheden.[2] Ook zal in 2025 15 kilometer van de A10 afgesloten worden voor de viering van het 750 jarig bestaan van Amsterdam.[3] 

Politie-inzet op Koningsdag
In een democratische rechtsstaat zoals Nederland is het faciliteren en beschermen van het demonstratierecht een van de belangrijkste politietaken, ook op Koningsdag. Gezien eerdere kritiek van onder andere politiebonden, wijst Extinction Rebellion daar met klem op. Het kan nooit zo zijn dat politie-inzet om (dronken) overlast tegen te gaan als nuttig en acceptabel wordt gezien, terwijl deze inzet wordt afgekeurd als het gaat om het faciliteren van vreedzame demonstraties. Extinction Rebellion merkt op dat de politiemacht die naar veel demonstraties gestuurd wordt, overdreven groot is. Meer dan een kleine politiemacht, om de weg af te zetten zodat er veilig gedemonstreerd kan worden en de demonstratie te faciliteren en beschermen, is er niet nodig.

ING brengt leven op aarde in gevaar
Het meest recente WMO-rapport van de VN laat zien dat 2023 het heetste jaar ooit gemeten is, met 1,45 graden opwarming. Een aantal afschrikwekkende records is verbroken. De niveaus van broeikasgassen in de atmosfeer zijn nog nooit zo hoog geweest en hetzelfde geldt voor oppervlaktetemperaturen, oceaanwarmte en -verzuring, zeespiegelstijging.[4] Ook is de hoeveelheid ijs nooit eerder zoveel afgenomen als in 2023. De afgelopen jaren zijn mensen overal ter wereld en vooral in het Mondiale Zuiden geconfronteerd met ongekende klimaatrampen.

ING is de staatsbank van Nederland. Het belastinggeld van iedereen die in Nederland werkt komt daar binnen. Juist deze bank trekt zich niets aan van de rampen die het mede veroorzaakt en volhardt in zijn vernietigende fossiele beleid. Sinds het Klimaatakkoord van Parijs in 2015, dat de grootvervuiler zegt te onderschrijven, heeft de bank de klimaat- en ecologische crisis met bijna 60 miljard euro gefinancierd. Volgens internationale onderzoeksorganisatie BankTrack 2022 ging het nog steeds om 5,2 miljard dollar[5]. ING is daarmee de grootste fossiele geldschieter van Nederland. De bank jaagt de klimaat- en ecologische crisis iedere dag verder aan en vormt een bedreiging voor veiligheid, welzijn en volksgezondheid overal ter wereld.

Bronnen
[1] https://www.parool.nl/columns-opinie/opinie-hoezo-kan-een-feest-op-de-a10-wel-maar-een-demonstratie-door-extinction-rebellion-niet~b50e544e/
[2] https://www.rwsverkeersinfo.nl/nieuws/werkzaamheden-a10-zuid-8-dagen-verkeershinder-verwacht/
[3] https://amsterdam750.nl/groot-feest-op-de-ring-a10/
[4] https://news.un.org/en/story/2024/03/1147716
[5] https://www.bankingonclimatechaos.org/

Ready to rebel?

Join the thousands of people that are already taking real meaningful action with Extinction Rebellion. Whoever you are or however much time you have, there is a place for you within our movement.

Join