Extinction Rebellion blokkeert Energie Beheer Nederland voor de tweede keer: “Stop nieuwe fossiele projecten”

14/02/2024

Honderden rebellen blokkeren op 17 februari voor de tweede keer de Daalsesingel in Utrecht, pal voor het hoofdkantoor van EBN.

Zaterdag 17 februari om 12.00 zal Extinction Rebellion (XR) opnieuw de Daalsesingel in Utrecht bezetten. De actie is onderdeel van de campagne Stop Nieuw Fossiel waarmee XR een einde eist aan nieuwe fossiele projecten, hier en in het buitenland.

In 2022 42.000 doden door aanhoudende droogte in Somalië​​. 15.000 doden door een vernietigende vloedgolf in Libië een jaar later. In Griekenland gaat boerengrond verloren door extreme regenbuien, terwijl in Spanje juist grote watertekorten zijn. De wetenschap is glashelder: om onder de anderhalve graad te blijven en verdere klimaatontwrichting te voorkomen is er géén ruimte voor nieuw fossiel [1]. Woordvoerder Guus Dix: “Ten tijde van dodelijke droogte en overstromingen blijven overheden mooi weer spelen. Wereldwijd zijn regeringen en fossiele bedrijven bezig om meer fossiele infrastructuur aan te leggen dan te ontmantelen. Ook de Nederlandse overheid wil méér gasboringen en méér gasterminals. De omgekeerde wereld.”

XR richt zich specifiek op Energie Beheer Nederland omdat het een sleutelpartij is in de uitbreiding van nieuw fossiel in Nederland. Als zelfstandige organisatie is deze voor 50% eigenaar in alle gaswinningen en adviseert ze de overheid over de energietransitie. “Energiebeheer Nederland speelt een hele dubieuze rol in de transitie. Het bedrijf maakt goede sier met plannen om te verduurzamen maar is achter de schermen nog volop fossiel bezig. Sterker nog: met fossiele drogredenen probeert ze de Tweede Kamer zelfs zover te krijgen om gaswinning uit te breiden. Wij blijven terugkomen totdat er een fundamentele koerswijziging komt,” aldus Dix.

XR eist dat EBN eerlijk is over de klimaat- en ecologische crisis en doet wat nodig is om verdere klimaatontwrichting te voorkomen. Dix: “Dus: direct stoppen met nieuwe gasboringen op land en in de Noord- en Waddenzee. Daarnaast moet EBN het Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty ondertekenen, een bindend verdrag voor een snelle en rechtvaardige transitie wereldwijd.”

Nieuwe campagne: Stop Nieuw Fossiel
De tweede massablokkade van EBN is onderdeel van de bredere campagne Stop Nieuw Fossiel waarin Extinction Rebellion eist dat het kabinet stopt met nieuwe fossiele projecten in Nederland en zijn internationale rol pakt bij een rechtvaardige stop op nieuwe fossiele projecten elders in de wereld. Dix: “De eerste stap naar een leefbare toekomst is duidelijk: er moet een stop komen op nieuwe fossiele projecten. Om de doelstelling van het Parijsakkoord te halen, kan er geen gasterminal of boorplatform meer bij.”

Toch gaat de fossiele vernietiging keihard door. Shell en Total voeren de gaswinning in Nigeria op en zetten in op een gaspijplijn van zesduizend kilometer richting Europa, dit alles met goedkeuring van de Europese Unie. De Britse klimaatminister stapte onlangs op omdat het Verenigd Koninkrijk voor grootschalige nieuwe oliewinning gaat. En ook in Nederland hebben we boter op ons hoofd. Het kabinet blijft de Noord- en Waddenzee als wingebied zien. Dix: “Wij zeggen: tot hier en niet verder. Stop. Nieuw. Fossiel.”

Eisen Stop Nieuw Fossiel
Extinction Rebellion eist met de campagne dat het kabinet per direct stopt met nieuw fossiel in Nederland en haar internationale rol pakt bij een klimaatrechtvaardige stop op nieuw fossiel elders in de wereld. Dat betekent concreet:

(1) Stop met nieuwe boringen naar gas op land en in de Noordzee en de Waddenzee omdat dit in strijd is met mondiale klimaatdoelen en klimaatrechtvaardigheid.

(2) Stop met de uitbreiding van fossiele infrastructuur, zoals de geplande uitbreidingen van LNG terminals in Zeeland, Rotterdam en de Eemshaven omdat nieuwe infrastructuur ons verder verwijdert van mondiale klimaatdoelen en klimaatrechtvaardigheid.

(3) Stap samen met de EU definitief uit het onrechtvaardige Energy Charter Treaty zodat fossiele bedrijven overheden hier en in het mondiale zuiden niet langer financieel kunnen straffen voor het beëindigen van (nieuwe) fossiele projecten.

(4) Onderteken het Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty, een bindend plan om de uitbreiding van nieuwe gas-, kolen- en olieprojecten internationaal een halt toe te roepen als eerste stap in het rechtvaardig uitbannen van fossiele brandstoffen.

(5) Stel via een burgerberaad een rechtvaardig noodplan op voor afbouw van onze vraag naar fossiele brandstoffen zodat Nederland geen nieuwe fossiele projecten nodig heeft. In dat noodplan worden de kosten neergelegd bij de fossiele industrie en fossiele investeerders en niet bij burgers in Nederland en in het mondiale zuiden.

Ready to rebel?

Join the thousands of people that are already taking real meaningful action with Extinction Rebellion. Whoever you are or however much time you have, there is a place for you within our movement.

Join