Extinction Rebellion blokkeert Erasmusbrug in Rotterdam

01/09/2023

Rotterdam, 01-09-2023 – Op dit moment bezetten zo’n 100 rebellen van de actiegroep ‘Herover de Haven’ van Extinction Rebellion de Erasmusbrug om de aandacht te vestigen op de centrale rol die de haven speelt in de klimaatcrisis. De Rotterdamse haven is verantwoordelijk voor maar liefst 20% van alle broeikasgassen in Nederland is daarmee de meest vervuilende haven van Europa [1].

Er is een grote omslag nodig om de klimaatdoelen te halen, maar de plannen van het Havenbedrijf zijn onvoldoende. Het Havenbedrijf doet voorkomen alsof het grote stappen zet naar een duurzame haven, maar het is nog zeer afhankelijk van vervuilende kolen, olie en gas. Ook de gemeente Rotterdam en de Nederlandse staat, die samen 100% van de aandelen van het Havenbedrijf bezitten, ontduiken hun grondwettelijke zorgplicht.

 “Langetermijneffecten op het klimaat en op de gezondheid van de omwonenden worden opgeofferd ten behoeve van private winsten”. “Het Havenbedrijf een oplossing voor de klimaatcrisis in de weg”, aldus Ezra Özen van actiegroep Herover de Haven.

 In 2005 had het Havenbedrijf beloofd om haar uitstoot te halveren in 2025 [2]. Maar in plaats van dat de uitstoot verminderde, is deze, bijna 20 jaar later, hetzelfde gebleven. Ondertussen zegt het Havenbedrijf zelfs pas in 2050 klimaatneutraal te zijn [3]. Hiermee ontloopt de grootste vervuiler van Nederland haar verantwoordelijkheid om zelfs haar eigen gestelde klimaatdoelen te halen.

Opmerkelijk is dat de Rotterdamse haven niet alleen een grote ecologische tol eist, maar ook een enorme gezondheidsschade veroorzaakt. Met een geschatte jaarlijkse gezondheidsschade van maar liefst 2,7 miljard euro, wordt de gezondheid van de regio ernstig bedreigd [4].

Uit de haven komen talloze giftige en vervuilende stoffen vrij. Stoffen die omwonenden vervolgens weer inademen. Boosdoeners zijn onder andere de uitstoot van giftige stoffen die vrijkomen bij de productie van olie en plastic, door petrochemische bedrijven als Shell, BP en Exxon Mobil. Fijnstof en kankerverwekkende stoffen als benzeen en PCB’s zijn bekende ziekmakers. De omwonenden van de haven en in het bijzonder de havenmedewerkers staan vooraan in de rij als het gaat om het inademen van giftige en ziekmakende stoffen.

Rotterdammers en havenmedewerkers verdienen een haven die hun gezondheid en de klimaatdoelen vooropstelt. De haven is een publiek bedrijf, maar staat ten dienste van private winst. Daarom komt Herover de Haven in actie. Wij roepen het Havenbedrijf, de gemeente Rotterdam en de Nederlandse staat op om uiterlijk in 2030 de Rotterdamse haven fossielvrij te maken, en te zorgen voor een eerlijke groene transitie voor havenwerkers.

Wat is Herover de Haven?

Herover de Haven is een collectieve inspanning om van de Rotterdamse haven een haven voor het volk en de planeet te maken. De haven is een publiek bedrijf, maar staat ten dienste van private winst. Daarom komen we in actie. Door middel van ontwrichtende acties tegen degenen die winst boven mensen stellen, eisen wij: een einde aan de Fossiele Haven in 2030; groene banen voor arbeiders; schone lucht voor iedereen en zeggenschap voor de Rotterdammers over hun toekomst. Wij roepen het Havenbedrijf, de gemeente Rotterdam en de Nederlandse staat op om uiterlijk in 2030 de Rotterdamse haven fossielvrij te maken, en te zorgen voor een eerlijke groene transitie voor havenwerkers. Rotterdammers en havenmedewerkers verdienen een haven die hun gezondheid en de klimaatdoelen vooropstelt.

Klik hier voor meer informatie over Herover de Haven.

Ready to rebel?

Join the thousands of people that are already taking real meaningful action with Extinction Rebellion. Whoever you are or however much time you have, there is a place for you within our movement.

Join