Extinction Rebellion blokkeert staaltransporten Tata Steel met lock-ons op de spoorlijn

24/06/2023

Overheid verzaakt haar verantwoordelijkheid, zeker 150.000 burgers in gevaar

Vandaag, op zaterdag 24 juni, blokkeert Extinction Rebellion sinds 11:00 uur een spoorlijn net buiten het terrein van Tata Steel. De actie vindt gelijktijdig en in solidariteit plaats met de Stop Tata Steel actie van Greenpeace. Zo’n zeven rebellen hebben zich aan het spoor vastgeketend met ‘lock-ons’, waarmee ze de staaltransporten van Tata Steel blokkeren. Om hen heen staan nog zo’n vijftien rebellen die voor veiligheid, eten en drinken zorgen. Ook hebben ze tenten opgezet. De rebellen weigeren te vertrekken en eisen dat Tata Steel morgen schoon is of sluit. 

De Tata Steel fabrieken staat midden in een dichtbevolkt gebied. Zeker 150.000 mensen, waaronder vele duizenden kinderen, leven direct onder de giftige wolken van Tata Steel. In de omgeving komt longkanker tot 50% meer voor en jongere kinderen hebben een grotere kans op hersenschade. De schade die Tata Steel aanricht is bekend, maar toch laat de grote vervuiler al jaren na te verduurzamen. Gedurende al die jaren heeft de overheid niets meer gedaan dan pappen en nathouden. Daarom komt Extinction Rebellion in actie, net als Greenpeace en omwonendenorganisties. Als de overheid haar burgers niet beschermt, is burgerlijke ongehoorzaamheid noodzakelijk.

“Het is onbegrijpelijk dat de overheid de levens van vele duizenden van haar burgers te grabbel gooit, voor een bedrijf dat al jaren laat zien dat het geen werkelijke stappen zet op weg naar verduurzaming,” aldus woordvoerder Gijs Voskes: “Er is geen reden om nog langer in Tata Steels groene praatjes te geloven. Dat hebben we al veel te lang gedaan. De overheid moet nu ingrijpen om de staalgigant te dwingen tot schone bedrijfsvoering of sluiting.”

Extinction Rebellion solidair met werknemers Tata Steel
Dat Tata Steel geen werk gemaakt heeft van weldoordachte en verregaande verduurzaming raakt niet alleen omwonenden maar ook werknemers. Nu de situatie steeds nijpender wordt en de samenleving in opstand komt tegen Tata Steels vervuiling, zien zij zich geconfronteerd met onzekerheid over hun baan en toekomstperspectief. Daarmee zijn Tata Steels werknemers net zo goed slachtoffer van de vervuilende bedrijfsvoering als de 150.000 omwonenden. Woordvoerder Tessel Hofstede: “Extinction Rebellion steunt de werknemers van Tata Steel in hun strijd voor een goede, gezonde baan en een leefbaar inkomen en tegelijkertijd zijn we zeer kritisch op de vergroeningsplannen in de huidige vorm. Daarom zetten we het staalbedrijf en de regering onder druk. Dat doen we het liefst naast werknemers, niet tegenover hen.”

Ready to rebel?

Join the thousands of people that are already taking real meaningful action with Extinction Rebellion. Whoever you are or however much time you have, there is a place for you within our movement.

Join