Extinction Rebellion en Christian Climate Action bezetten provinciehuis om sluiting Tata te eisen

04/02/2022

Zo’n 15 mensen van Extinction Rebellion en Christian Climate Action Nederland hebben vanmiddag het kantoor van de provincie Noord-Holland aan het Houtplein in Haarlem bezet. Met een vreedzame sit-in eisen de demonstranten dat de provincie ingrijpt bij Tata Steel en, met een rechtvaardige overgangsregeling voor het personeel, per direct tot sluiting overgaat. “Tata is niet alleen de grootste CO2-uitstoter van heel Nederland, maar ook verantwoordelijk voor onder ander een verhoogde kans op longkanker in de regio. Een aantal van ons zal het provinciekantoor niet vrijwillig verlaten voordat Tata Steel is gesloten.” 

De provincie Noord-Holland is het bevoegde gezag voor Tata Steel. Tata Steel stoot volgens een recent RIVM-rapport tot duizend keer zoveel kankerverwekkende stoffen uit als dat het zelf opgeeft en is daarmee verantwoordelijk voor ziekte en sterfgevallen in de IJmond. Daarnaast tasten de schadelijke stikstofverbindingen natuurgebieden in heel Nederland aan. Tata is ook de grootste CO2-uitstoter van Nederland en jaagt daarmee de klimaatcrisis aan.

Direct sluiten
“Wij zijn is er voor de toekomst van onze wereld en voor de mensen die hier wonen en werken, niet voor het grote geld. Wij eisen dat de provincie omwonenden, personeel en natuur in Noord-Holland ook op de eerste plaats zet. Dat betekent dat Tata per direct moet worden gesloten. Eerder zullen we hier niet weggaan,” zegt Laura ten Brink, woordvoerder van Extinction Rebellion.

Gemoedelijke sfeer
Rond 14 uur vanmiddag kwam een groep van circa 15 mensen het provinciekantoor aan het Houtplein binnen. De groep overhandigde een brief met de eisen en heeft banners bij zich met teksten als “Tata stop killing us” en “Grijp nu in”. De sfeer is gemoedelijk. Een aantal rebellen heeft laten weten niet vrijwillig te zullen vetrekken. Deelnemers dragen mondkapjes en houden afstand tot elkaar en de overige aanwezigen.

Wereldkankerdag
De actie komt op een moment dat de situatie rondom Tata aan het escaleren is. De organisatie Mobilisation for the Environment van Johan Vollenbroek heeft een procedure aangespannen, om via intrekking van de natuurvergunning Tata te laten sluiten. Deze week kondigde het OM aan een strafrechtelijk onderzoek naar Tata te starten op basis van een aangifte van 800 mensen. Het staalbedrijf ligt ook onder vuur vanwege een recent RIVM-rapport, waarmee definitief is bevestigd dat het bedrijf verreweg de grootste bron van kankerverwekkende stoffen in de regio is. Inwoners van Beverwijk hebben bijvoorbeeld 25% meer kans op longkanker dan elders. Vandaag, 4 februari, is het wereldkankerdag en wordt er wereldwijd stilgestaan bij de impact van deze ziekte. “Vandaag vragen we de provincie om een belangrijke oorzaak van kanker in deze regio aan te pakken en Tata Steel te sluiten,” zegt een van de deelnemers, Dianne Boone uit Zaandam.

Enige optie
Ondertussen lukt het de regering nog steeds niet om aan het Urgendavonnis uit 2015 te voldoen. Plannen om Tata in 2025 geen CO2 meer uit te laten stoten, wat nodig is om de doelen in het Parijs-akkoord te halen, zijn er niet. Ook in dat opzicht is sluiting de enige logische optie. “Dit is een zaak van leven of dood. Zowel voor de mensen in de IJmond die door Tata longkanker krijgen, als voor de kinderen op Madagaskar die hongerlijden omdat er door klimaatverandering nauwelijks regen valt. In beide gevallen heeft Tata een grote verantwoordelijkheid,” zegt Ten Brink.”Tata kan pas weer open als het schoon, veilig en klimaatneutraal kan opereren.”

Klimaatrechtvaardigheid
Afgelopen zondag demonstreerden medewerkers van Tata Steel, verenigd in Vloerwerk, bij het Tata Chess Tournament, om aandacht te eisen voor hun slechte werkomstandigheden. Zij mogen niet de dupe worden van de grote omslag die nodig is in economie en samenleving, om de ecologische en klimaatcrisis te lijf te gaan. Mensen die in bedrijfstakken werken waar deze omslag grote gevolgen heeft, hebben recht op bescherming en begeleiding naar ander werk. Extinction Rebellion en Christian Climate Action eisen klimaatrechtvaardigheid, zodat de lasten en de lusten van de transitie eerlijk worden verdeeld.

Deelnemende groepen
Christian Climate Action is een gemeenschap van christenen die elkaar steunen bij geweldloze directe actie en openbare getuigenissen rondom de klimaat- en ecologische crisis. Extinction Rebellion is een burgerbeweging die wil dat Nederland doet wat nodig is om de klimaatcrisis en het biodiversiteitsverlies te stoppen en op een rechtvaardige manier overgaat naar netto nul uitstoot van broeikasgassen in 2025.

 

Ready to rebel?

Join the thousands of people that are already taking real meaningful action with Extinction Rebellion. Whoever you are or however much time you have, there is a place for you within our movement.

Join