Extinction Rebellion en Scientist Rebellion geven het hoofdkantoor van Steenkolen Handels Vereniging (SHV) een make-over, uit protest tegen geplande gaswinning in de Noordzee

24/06/2024

Extinction Rebellion en Scientist Rebellion hebben SHV’s kantoor in Utrecht bespoten met afwasbare verf uit protest tegen gaswinning bij Schiermonnikoog door SHV’s dochterbedrijf ONE-Dyas. Ze eisen dat SHV stopt met dit project en zich richt op het uitfaseren van fossiele brandstoffen.

 

Extinction Rebellion (XR) en Scientist Rebellion (SR) hebben het kantoor van Steenkolen Handels Vereniging (SHV) in Utrecht ondergespoten met afwasbare verf uit protest tegen de geplande gaswinning van het dochterbedrijf ONE-Dyas bij Schiermonnikoog. SHV holding investeert via ONE-Dyas in klimaat- en natuur ontwrichtende gaswinning in de Noordzee. In plaats van zich te richten op de noodzakelijk systeemtransitie – het snel en rechtvaardig uitfaseren van alle fossiele brandstoffen – gooit SHV het op nieuw fossiel. Een paar rijke investeerders verdienen zo miljoenen ten koste van ons allemaal. XR en SR eisen dat SHV haar verlies neemt en per direct stopt met het gas project.

 

Nieuwe gaswinning maakt de rijkste families van Nederland nog rijker
Woordvoerder Bram Kroezen (XR): “SHV Holding schuift mensenrechten en milieu aan de kant om een enkeling nog rijker te maken. Maar de winst van miljardairs is ons verlies. Want toekomstige generaties hebben een stop op nieuwe fossiele projecten nodig, geen fossiele zelfverrijking”. ‘Courage to care for the generations to come’: daarmee opent de website van SHV [1]. Het bedrijf wil ons doen geloven dat zij de moed heeft om toekomstige generaties te beschermen. Maar in feite denken de investeerders achter SHV daarbij alleen aan hun eigen nakomelingen. Het geplande platform twintig kilometer boven Schiermonnikoog levert rendement op voor de (klein)kinderen van enkele van de rijkste families van Nederland met een totaal geschat vermogen van meer dan 10 miljard euro. [2]. 

 

Nieuwe gasboringen leiden tot extra CO2 uitstoot
De wetenschappelijke gemeenschap en het Internationale Energie Agentschap zijn het erover eens: als we onder de anderhalve graad opwarming willen blijven, mogen er geen nieuwe fossiele projecten meer bij komen. [3] Sterker nog: het overgrote deel van de al aangeboorde voorraden kolen, olie en gas, moet onder de grond blijven. [4] 

Scientist Rebellion woordvoerder Guus Dix: “Het kabinet, Energie Beheer Nederland én ONE-Dyas blijven steken in dezelfde drogreden: boren in de Noordzee zou een ‘groen’ alternatief zijn voor het importeren van fossiele brandstoffen. Terwijl de wereldwijde uitbreiding van fossiel gewoon tot nóg meer CO2 uitstoot leidt. En de opwarming van de aarde die dat veroorzaakt, zorgt weer voor maatschappelijke ontwrichting en massale ontheemding, vooral in het Mondiale Zuiden.”

Nederlandse overheid steunt fossiele miljardairs
ONE-Dyas is het grootste particuliere olie- en gas exploratie bedrijf van Nederland met een sterke focus op de Noordzee. De plannen van ONE-Dyas voor nieuwe gasboringen sluiten aan bij het beleid van de Nederlandse overheid om de productie van aardgas uit de Noordzee op te schroeven. 

In april 2023 oordeelde de rechtbank dat de vergunning moest worden opgeschort omdat niet duidelijk is wat de impact van de uitstoot van stikstofverbindingen als gevolg van de boorinstallatie en de gaswinning zal betekenen voor de natuur. Vorige week gaf de Raad van State alsnog groen licht voor het project: “Onze overheid is samen met fossiele miljardairs bezig om de klimaatverandering te versnellen. Ze hebben lak aan het leed en de mensenrechtenschendingen die daarmee gepaard gaan.” aldus Kroezen.

Waarschuwingen wetenschappers en UNESCO in de wind geslagen
De locatie voor de beoogde boringen van ONE-Dyas is in sector N05-A, 20 km ten noorden van Schiermonnikoog, in het schelpen rif Borkumse Stenen. Dat is pal naast het Duitse Natura2000 gebied en in de directe omgeving van UNESCO-werelderfgoed de Waddenzee. UNESCO heeft al meerdere malen gewaarschuwd voor het risico dat de plannen zouden opleveren voor de Waddenzee. In juni 2022 ondertekenden 400 wetenschappers een oproep aan de overheid om dit kwetsbare gebied met rust te laten. [5] ​​​​​​​

Dix: “De Noordzee kent een grote diversiteit aan plankton, ongewervelde dieren, vissen, zeevogels en zeezoogdieren.​​​​​​ Het is onbegrijpelijk dat de overheid het belang van extreem rijke en grote vervuilers boven het belang van burgers stelt, de status van de Waddenzee als werelderfgoed op het spel zet en daarmee de biodiversiteit nog verder onder druk zet.”

Campagne: Stop Nieuw Fossiel
De actie van vandaag is onderdeel van de bredere campagne Stop Nieuw Fossiel. Extinction Rebellion eist met de campagne dat het kabinet per direct stopt met nieuw fossiel in Nederland en haar internationale rol pakt bij een rechtvaardige stop op nieuw fossiel elders in de wereld, concreet betekent dit:

(1) Stop met nieuwe boringen naar gas op land en in de Noordzee en de Waddenzee omdat dit in strijd is met mondiale klimaatdoelen en -klimaatrechtvaardigheid.

(2) Stop met de uitbreiding van fossiele infrastructuur, zoals de geplande uitbreidingen van LNG terminals in Zeeland, Rotterdam en de Eemshaven omdat nieuwe infrastructuur ons verder verwijdert van mondiale klimaatdoelen en -klimaatrechtvaardigheid.

(3) Stap samen met de EU definitief uit het onrechtvaardige Energy Charter Treaty, waarmee fossiele bedrijven overheden hier en in het mondiale zuiden financieel kunnen straffen voor het beëindigen van (nieuwe) fossiele projecten.

(4) Onderteken het Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty, een bindend plan om de uitbreiding van nieuwe gas-, kolen- en olieprojecten internationaal een halt toe te roepen als eerste stap in het rechtvaardig uitbannen van fossiele brandstoffen.

(5) Stel via een burgerberaad een rechtvaardig noodplan op voor afbouw van onze vraag naar fossiele brandstoffen zodat Nederland geen nieuwe fossiele projecten nodig heeft. In dat noodplan worden de kosten neergelegd bij de fossiele industrie en fossiele investeerders en niet bij burgers in Nederland en in het mondiale zuiden.

 

Bronnen:

[1] https://www.shv.nl/couragetocare/ 

[2]https://www.quotenet.nl/quote-500/a39312571/miljardair-marcel-van-poecke-doet-giga-investering-om-afhankelijkheid-russisch-gas-te-verkleinen/ en https://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_Fentener_van_Vlissingen#:~:text=Het%20gehele%20familiekapitaal%20wordt,hoog%20in%20de%20Quote%2Dlijst 

[3] https://www.science.org/doi/10.1126/science.adn6533 en https://www.iea.org/news/the-path-to-limiting-global-warming-to-1-5-c-has-narrowed-but-clean-energy-growth-is-keeping-it-open

[4] https://www.nature.com/articles/s41586-021-03821-8 

[5]https://nos.nl/artikel/2432734-open-brief-ruim-400-wetenschappers-tegen-gasboringen-noordzee 

 

Ready to rebel?

Join the thousands of people that are already taking real meaningful action with Extinction Rebellion. Whoever you are or however much time you have, there is a place for you within our movement.

Join