Extinction Rebellion hangt spandoek op gevel Rijksmuseum

03/06/2024

Tekst spandoek: “No art on a dead planet. Rijks, zeg nee tegen ING”  

Vandaag, op maandag 3 juni 2024 om 10:30 uur hebben rebellen van Extinction Rebellion met een hoogwerker een spandoek op de gevel van het Rijksmuseum gehangen. Ze eisen dat het Rijksmuseum de sponsorrelatie met ING per direct verbreekt. De actie vond plaats in de laatste week van de Frans Hals-tentoonstelling. Eerder, o.a. tijdens de opening van die tentoonstelling,[1] voerde Extinction Rebellion ook al actie, onder het motto ‘Dit is een halszaak’, om het Rijksmuseum ervan te overtuigen de sponsorrelatie met ING te verbreken.

Woordvoerder Merlijn Runia: “Het Rijksmuseum beweert zich ‘bewust te zijn van zijn maatschappelijke positie en verantwoordelijkheid’. Het museum zegt bij het aangaan van samenwerkingen ‘zich rekenschap te geven van ontwikkelingen in de maatschappij’. Toch kiest het ervoor de sponsorrelatie met ING intact te houden. Daarmee laat het museum zijn goede imago misbruiken door ING, de grootste Nederlandse financierder van de klimaat- en ecologische crisis. Wij bewijzen het museum een dienst door het te wijzen op een nadelige fout in de uitvoering van het eigen beleid.”

Acties tegen Rijksmuseum
Op 25 april 2024 stuurden rebellen een brief naar de Raad van Toezicht van het Rijksmuseum waarin zij uiteen zetten dat het fossiele financieringsbeleid van ING haaks staat op de missie van het Rijksmuseum. In zijn antwoord zegt de Raad van Toezicht dat het museum in gesprek te zijn met ING, maar weigert in te gaan op de uitnodiging tot een gesprek met Extinction Rebellion.

Extinction Rebellion heeft meermaals actie gevoerd tegen het sponsorbeleid van het Rijksmuseum. Op vrijdag 16 februari verrijkten rebellen de Frans Hals-tentoonstelling met bewerkte schilderijen die de rol van hoofdsponsor ING in het verergeren van de klimaat- en ecologische crisis laten zien. Op zondag 17 maart openden rebellen de grassroots-tentoonstelling ‘Kunst en de klimaatcrisis’ op het Museumplein.[2] Directeur Rijksmuseum Taco Dibbits was daarbij uitgenodigd om de sponsorrelatie met ING symbolisch te komen doorknippen, maar hij liet het afweten.

ING: medeverantwoordelijk voor klimaatrampen
De afgelopen weken zijn vele duizenden mensen in Afghanistan, Brazilië en Oost-Afrika ontheemd geraakt door stortregens veroorzaakt door de klimaatcrisis. Steden en dorpen zijn overspoeld, huizen, scholen en akkers zijn verwoest. Dergelijk extreem weer komt steeds vaker voor.[3] Het is dan ook niet alleen onbegrijpelijk maar ook misdadig dat ING van plan is nog 16 jaar lang door te gaan met het aanjagen van de klimaat- en ecologische crisis door het verstrekken van fossiele financiering.

De wereld is op weg naar 2,7 graden opwarming.[4] ING onderschrijft het klimaatakkoord van Parijs, waarin is afgesproken om onder de 1,5 graden opwarming te blijven en beloofde in 2022 te stoppen met de financiering van nieuwe olie- en gasprojecten. Helaas maakt de bank gebruik van een achterdeur om de fossiele industrie nog steeds van geld te voorzien voor nieuwe projecten. Dit doet ING via obligaties. In 2021 heeft ING zo zelfs meer geld binnengeharkt voor de fossiele industrie dan in 2020.[5]

Bronnen
[1] https://extinctionrebellion.nl/extinction-rebellion-voert-actie-in-rijksmuseum-tijdens-opening-frans-hals-tentoonstelling/
[2] https://extinctionrebellion.nl/grassroots-tentoonstelling-kunst-en-de-klimaatcrisis-op-museumplein-amsterdam-rijksmuseum-verbreek-sponsorrelatie-ing/
[3] https://www.unhcr.org/nl/2024/05/overstromingen-en-ontheemding/
[4] https://www.nu.nl/klimaat/6272335/wereldwijd-klimaatbeleid-heeft-in-tien-jaar-tijd-al-een-graad-opwarming-voorkomen.html
[5] https://www.ftm.nl/artikelen/ggii-2-fossil-finance-biljoen-fossiele-obligaties-ing-abn-amro

 

Ready to rebel?

Join the thousands of people that are already taking real meaningful action with Extinction Rebellion. Whoever you are or however much time you have, there is a place for you within our movement.

Join