Extinction Rebellion na teleurstellend gesprek: campagne tegen fossiele lobby VNO-NCW

19/06/2024

Onaangekondigde acties, verstoringen, bezettingen en blokkades  

Vandaag, woensdag 19 juni 2024 om 12:00 uur, heeft Extinction Rebellion (XR) in een persconferentie voor het hoofdkantoor een nieuwe campagne tegen VNO-NCW aangekondigd. De aankondiging volgde op het gesprek dat XR ‘s ochtends voerde met VNO-NCW voorzitter Ingrid Thijssen. VNO-NCW bleek niet bereid tegemoet te komen aan de eisen, waaronder een directe stop op fossiel lobbyen. Daarom kan VNO-NCW acties, verstoringen, bezettingen en blokkades verwachten tot hieraan is voldaan. De campagne is onderdeel van de Stop Fossiele Subsidies campagne. Ook XR Musicians waren aanwezig en speelden onder meer ‘Danse des Sauvages’ van Rameau.

Woordvoerder Joost Thus: “VNO-NCW heeft te weinig oog voor de nu al dodelijke gevolgen van de fossiele lobby. De ondernemersvereniging kiest voor een onhoudbaar tijdspad niet in lijn met maximaal 1,5 graden. Ze zijn ook niet bereid om hun leden erop aan te spreken wanneer die aantoonbaar niet werken conform het klimaatakkoord van Parijs. Daarom start XR vandaag een nieuwe campagne tegen de fossiele lobby van VNO-NCW. Acties zullen snel volgen en worden niet vooraf aangekondigd. Tijdens de persconferentie heeft XR de CEO’s van Zorgverzekeraars Nederland, Arcadis, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen NVZ, Philips en Unilever een e-mail gestuurd met de eis zich in het bestuur van VNO-NCW uit te spreken en een eind aan de fossiele lobby van VNO-NCW te eisen.”  

Eisen Extinction Rebellion aan VNO-NCW
Als gezicht van de Nederlandse fossiele lobby probeert VNO-NCW de fossiele subsidies zo lang mogelijk in stand te houden. De ondernemersvereniging gebruikt hun positie en platform niet om de belangen van mensen, dieren en wereldwijde ecosystemen boven de belangen van aandeelhouders van vervuilende bedrijven te plaatsen. Ze lobbyen voor het behoud of zelfs de herintroductie van afgeschafte fossiele subsidies. VNO-NCW jaagt zo de wereldwijde klimaat- en ecologische crisis aan en is daarmee medeplichtig aan klimaatrampen en hun verschrikkelijke gevolgen. Dit in acht nemend herhaalt  Extinction Rebellion de drie eisen aan VNO-NCW:

  1. VNO-NCW moet stoppen met de lobby tegen de directe afbouw van fossiele subsidies. Dit in het belang van het mondiale zuiden, huidige en toekomstige generaties; 
  2. Om het beleid van hun leden te toetsen moet VNO-NCW een onafhankelijke wetenschappelijke raad inrichten met gezaghebbende duurzaamheids-, ecologie- en klimaatwetenschappers. Deze raad moet het duurzaamheidsbeleid van alle leden toetsen op de klimaatafspraken van Parijs en de laatste wetenschappelijke inzichten over ecologie en klimaat. De bevindingen moeten openbaar beschikbaar worden gesteld;
  3. VNO-NCW moet verklaren dat leden niet langer lid kunnen zijn (via brancheverenigingen of het bestuur) als hun klimaatbeleid niet wetenschappelijk aantoonbaar in lijn met de klimaatafspraken van Parijs is.

Fossiele subsidies zijn onrechtvaardig
De fossiele subsidies waar VNO-NCW voor lobbyt vergroten de verschillen tussen arm en rijk. Gewone mensen betalen belasting, terwijl grootvervuilers worden gespekt met belastingvoordelen en andere subsidies. Fossiele subsidies stimuleren het gebruik van fossiele brandstoffen en jagen zo de klimaat- en ecologische crisis jaarlijks met tientallen miljarden euro’s aan. Dat VNO-NCW dit onrecht bewust in stand houdt is misdadig. Geld dat besteed had kunnen worden aan zorg, onderwijs of wonen belandt zo in de zakken van aandeelhouders. Buiten Nederland, en vooral in het Mondiale Zuiden, zorgen fossiele subsidies voor een substantiële toename van klimaatrampen, iets wat ook Nederland te wachten staat. VNO-NCW is hier medeverantwoordelijk voor. Op dit moment kan 31% van de sterfgevallen door hitte in Nederland worden toegeschreven aan klimaatverandering. Concreet zijn dit 250 mensen per jaar.[1]

 

Bronnen
[1] https://www.rivm.nl/nieuws/klimaatverandering-leidt-nu-al-tot-meer-sterfte-door-hitteReady to rebel?

Join the thousands of people that are already taking real meaningful action with Extinction Rebellion. Whoever you are or however much time you have, there is a place for you within our movement.

Join