Extinction Rebellion protesteert naakt tegen gifgebruik in bollenteelt bij het openingsjubileum van de Keukenhof

21/03/2024

Rebellen van Extinction Rebellion slaan alarm over gebruik van landbouwgif in de bollenteelt en eisen gifvrije bollenteelt. 

Extinction Rebellion protesteert op 21 maart, tijdens de opening van de Keukenhof, tegen het grootschalige gebruik van gevaarlijke pesticiden in de bollenteelt. Zij eisen een gifvrije bollenteelt en maken het gebruik van gif zichtbaar door “gif” over zichzelf heen te gieten. Andere rebellen, verkleed in bijenpakken, delen biologische bloembollen uit. Woordvoerder Lydia Steutel zegt: “Die mooi gekleurde velden verbergen de enorme schade die de bollenteelt veroorzaakt. Insecten, vogels en planten sterven massaal door landbouwgiffen.”

Normoverschrijdingen en verboden middelen
De bollenteelt is de meest pesticide-intensieve vorm van landbouw in Nederland. Op vele plekken worden veiligheidsnormen structureel overschreden en op sommige plekken worden zelfs verboden giffen teruggevonden [1]. Dit laat volgens Extinction Rebellion zien dat de overheid faalt in haar verantwoordelijkheid om mens en natuur te beschermen tegen gevaarlijke stoffen.  “De overheid voldoet niet aan haar zorgplicht. Het is haar taak om burger te beschermen door goede regels op te stellen, het voorzorgsprincipe te hanteren, en toe te zien op de naleving ervan”, aldus de woordvoerder.

Pesticiden schadelijk voor volksgezondheid
Steeds meer onderzoekers wijzen op de schade die pesticiden veroorzaken, niet alleen aan het milieu maar ook op de gezondheid van mensen. Vooraanstaande wetenschappers als Bas Bloem wijzen op de link tussen Parkinson en pesticiden [2]. Andere onderzoekers waarschuwen voor het verband met hartritmestoornissen en kanker [3]. Dit is extra zorgwekkend aangezien pesticiden op vele plekken teruggevonden worden: in de lucht rondom de bollenvelden, in de huizen en urine van omwonenden, tot aan de luiers van kinderen [4].

Gifvrije teelt is mogelijk
Om te laten zien dat het ook anders kan, deelt Extinction Rebellion tijdens de demonstratie gifvrije, biologische bloembollen uit. De woordvoerder: “Het moet écht anders. Daarom demonstreren we vandaag tegen gifbollen. Uiteindelijk zijn telers en loonwerkers ook slachtoffers, zij leven en werken immers in het gif. Wij eisen een gifvrije bollenteelt: een wereld waarin telers, arbeidsmigranten, loonwerkers en omwonenden zich geen zorgen hoeven te maken over hun gezondheid door gifgebruik.” [5].

Een gifvrije teelt
De huidige marktrealiteit maakt dat boeren die het anders willen weinig ruimte hebben om verantwoord te telen. “Het is belangrijk dat de overheid inzet op een gifvrije teelt. Hiervoor is verbeterde wet- en regelgeving nodig, zowel in Nederland als bij de Europese Unie, zodat bollentelers op een verantwoorde manier een eerlijk inkomen kunnen verdienen”, stelt actievoerder Toby. “Het is simpelweg niet te verantwoorden dat schaarse grond gebruikt wordt voor giftige bollenteelt, waarna deze giftige bollen over de hele wereld gevlogen worden, terwijl mens en natuur beschadigd worden door gif”, aldus de actievoerder.

Telers en boeren zijn ook gebaat bij natuurdoelen
Pesticiden zijn het afgelopen jaar veel in het nieuws: eerst vanwege de controversiële tienjarige herziening van glyfosaat en recentelijk omdat de Europese Unie het doel van de halvering van pesticide gebruik in 2030 heeft losgelaten onder druk van de boerenprotesten [6; 7]. Lydia: “Als de politiek geen verantwoordelijkheid neemt moeten wij het heft in eigen handen nemen. Wij roepen telers en boeren op om met ons in verzet te komen voor een leefbare toekomst. De natuurdoelen zijn er juist ook om boeren en telers te beschermen: zonder een gezonde bodem en gezond milieu is opvolging überhaupt niet mogelijk.”

 

Bronnen
[1] Over normoverschrijdingen: https://natuurenmilieu.nl/app/uploads/Bestrijdingsmiddelen-in-en-om-natuur-en-recreatiewater-Natuur-Milieu-2023.pdf. Over gebruik van verboden giffen: eerder deze maand publiceerde Johan Vollenbroek dat MOB het zeer gevaarlijke dinoterb heeft aangetroffen rondom bollenvelden in Noord-Holland, een middel dat sinds 1992 verboden is: https://nos.nl/artikel/2512674-waterschap-onderzoekt-verboden-landbouwgif-in-oppervlaktewater-noord-holland
[2] https://www.telegraaf.nl/financieel/122391473/parkinson-onderzoeker-bas-bloem-wil-pesticiden-de-wereld-uit-er-zitten-zeven-onkruidverdelgers-in-rode-wijn-je-drinkt-in-feite-roundup#:~:text=Nijmegen%20%2D%20Neuroloog%20Bas%20Bloem%20maakt,aantonen%20of%20uit%20te%20sluiten
[3] Een overzicht hiervan met wetenschappelijke achtegrond hier: https://aardigeburen.nl/dossier-landbouwgif/;
[4] https://pointer.kro-ncrv.nl/de-prijs-van-bestrijdingsmiddelen-omwonenden-voelen-zich-een-proefkonijn
[5] https://www.akkerwijzer.nl/artikel/412417-neuroloog-bas-bloem-boeren-lopen-groter-risico-op-parkinson/
[6] https://www.nrc.nl/nieuws/2023/11/16/omstreden-onkruidverdelger-glyfosaat-nog-eens-10-jaar-welkom-op-de-europese-markt-a4181101
[7] https://www.euronews.com/my-europe/2024/02/06/von-der-leyen-announces-withdrawal-of-contentious-pesticide-law-the-first-defeat-of-the-gr

Ready to rebel?

Join the thousands of people that are already taking real meaningful action with Extinction Rebellion. Whoever you are or however much time you have, there is a place for you within our movement.

Join