Extinction Rebellion start brede coalitie voor burgerinitiatief

21/09/2020

Een maand lang voerde Extinction Rebellion NL actie voor het klimaat. De laatste actie was een blokkade van een toegangsweg op de Zuidas in Amsterdam. Daarbij werden opnieuw honderden rebellen ‘bestuurlijk verplaatst’. Extinction Rebellion (XR) wil zich nu gaan verbinden met andere maatschappelijke organisaties, om samen een burgerinitiatief te starten, om een burgerberaad voor het klimaat op de agenda van de Tweede Kamer te zetten.

In een slotverklaring kondigt XR aan een burgerinitiatief te starten, om een burgerberaad voor het klimaat op de agenda van de Tweede Kamer te zetten: “De Septemberrebellie is voorbij, maar de opstand voor het leven gaat door. Met de Tweede Kamerverkiezingen in het vooruitzicht richten we ons nadrukkelijk op Den Haag. Om onze eis voor een burgerberaad kracht bij te zetten lanceren we begin oktober een campagne voor een landelijk burgerinitiatief voor een burgerberaad voor het klimaat.” XR nodigt diverse experts en maatschappelijke organisaties uit om een coalitie te vormen. Begin oktober is de startbijeenkomst van de campagne.

Burgerberaad voor eerlijk klimaatbeleid
Een woordvoerder van XR: “Wij eisen dat burgers kunnen beslissen over ons klimaatbeleid, in een burgerberaad. Dat is een gelote groep burgers die een goede afspiegeling vormt van de bevolking. Dit probleem is te veelomvattend en complex om toe te vertrouwen aan een overheid die al decennia faalt om in actie te komen. Onder invloed van de lobby door grote bedrijven zijn parlement en kabinet niet in staat gebleken om de benodigde eerlijke en snelle transitie in gang te zetten. Een burgerberaad kan dat wel. Het is een democratisch instrument dat al eerder is ingezet om ambitieus beleid te realiseren in landen als Ierland, Canada, Polen, België en India. Het recente burgerberaad voor het klimaat in Frankrijk toont dat een burgerberaad de politieke impasse kan doorbreken en kan leiden tot stevig en eerlijk klimaatbeleid. Het past bovendien binnen de participatieve politieke cultuur van Nederland. We zien ook al hoopvolle signalen in de politiek. Zo zegt D66 in zijn kersverse verkiezingsprogramma dat ze graag een burgerforum over de
klimaattransitie willen organiseren. Dat is hetzelfde als een burgerberaad. En Pieter Heerma van het CDA pleitte vorige week nog voor een ‘coöperatieve revolutie’.”

Burgerlijke ongehoorzaamheid
In september hield XR door het hele land grote en kleine acties. In sommige gevallen gebruikte de beweging burgerlijke ongehoorzaamheid om de boodschap kracht bij te zetten. Twee van zulke disruptieve acties waren afgelopen weekend in Amsterdam, waar toegangswegen tot de kantoren op de Zuidas werden geblokkeerd. Honderden demonstranten werden ‘bestuurlijk verplaatst’, omdat de politie te weinig celruimte heeft voor zulke aantallen.

Ready to rebel?

Join the thousands of people that are already taking real meaningful action with Extinction Rebellion. Whoever you are or however much time you have, there is a place for you within our movement.

Join