Extinction Rebellion verstoort Tata Festival om verwoestende bedrijfsvoering van Tata Steel aan de kaak te stellen

24/09/2022

Greenwashing is nooit een alternatief voor klimaatrechtvaardig beleid

Op zaterdag 24 september komt Extinction Rebellion in actie tijdens de ‘burendag’ op het Tata Festival in Velsen-Noord. Omstreeks 12:00 uur loopt de groep rebellen het congrescentrum binnen op het terrein van Tata Steel. Zij dragen protestborden en spandoeken met de teksten: “Tata Stop killing us” en “Take your responsibility”. Twee rebellen houden een korte toespraak door een megafoon. Zij kraken kritische noten over de vergroeningsplannen van Tata Steel en spreken over de gezondheidsproblemen in de regio IJmond. “In de omgeving van Tata Steel komt kanker en hart- en vaatziektes zelfs 50 % meer voor”, galmt er door het congrescentrum. Protest-percussieband Rhythms of Resistance begeleidt al trommelend de actie.

Het eerlijke verhaal over Tata Steel
Tijdens het Tata Festival vertelt Extinction Rebellion het eerlijke verhaal over Tata Steel en confronteert zij het bedrijf en de bezoekers met de schadelijke en vervuilende uitstoot die mens en natuur al decennialang treffen. Het is onbegrijpelijk dat Tata Steel terwijl de klimaatcrisis en gezondheidsproblemen in de regio dramatische feiten zijn, een vrolijk festival organiseert: een greenwashing stunt om de mensen in de omgeving in slaap te sussen. Tata Steel moet zijn verantwoordelijkheid nemen en tot sluiting overgaan. Hoe pijnlijk dat misschien ook is.

Woordvoerder Laura ten Brink: “De groene plannen zijn te laat van start gegaan. Ook al zou Tata Steel uiteindelijk ergens in 2035 op waterstof en gas overgaan, dan voldoet dit bedrijf alsnog niet aan de Urgenda-afspraken van de regering. Het onacceptabel voor de natuur en de menselijke gezondheid dat het bedrijf de komende jaren nog zijn gang kan gaan. De samenleving mag niet langer tolereren dat vervuilende industrieën zoals Tata Steel onze planeet met giftige stoffen verzieken. De klimaatcrisis vraagt om een adequaat optreden.”

Waar zijn de data van Tata?
Ook op dinsdag 20 september voerden rebellen van Extinction Rebellion actie tegen Tata Steel: namens meer dan vijftien andere organisaties, stichtingen en burgerbewegingen overhandigden zij Jeroen Olthof, gedeputeerde bij de provincie Noord-Holland, een brief aan. Nederlandse bedrijven zijn verplicht een ZZS-inventarisatie (zeer zorgwekkende stoffen) en een vermijdings-en reductieprogramma op te stellen.

De omgevingsdienst behoort toezicht te houden op deze programma’s. Toch gaat het in Noord-Holland anders, waar TATA Steel Nederland klaarblijkelijk niet fatsoenlijk hoeft te rapporteren over de uitstoot van ZZS. De bewoners van die provincie gaan gebukt onder de uitstoot van zware metalen regens, zwavelhoudend hoogovengas, roetwolken, grafietbranden, talloze lekkages en honderden zogenoemde ‘incidenten’. Daarom moet Jeroen Olthof, als verantwoordelijke, per direct een controleerbaar totaaloverzicht van ZZS-uitstoot van alle bronnen inclusief incidenten en een volwaardig minimalisatieprogramma van TATA Steel Nederland eisen.

Ready to rebel?

Join the thousands of people that are already taking real meaningful action with Extinction Rebellion. Whoever you are or however much time you have, there is a place for you within our movement.

Join