Extinction Rebellion zal vanaf zaterdag 9 september A12 permanent blokkeren

20/06/2023

“We stoppen pas als alle fossiele subsidies zijn afgeschaft” 

Op zaterdag 9 september om 12:00 uur blokkeert Extinction Rebellion voor de achtste keer vreedzaam de A12 om een directe stop op fossiele subsidies te eisen. Naar verwachting zullen er meer dan 10.000 mensen meedoen. Velen van hen zijn vastberaden te blijven zitten tot de jaarlijks tot wel 30 miljard euro[1] fossiele subsidies zijn afgeschaft. Mochten zij verwijderd worden door de politie, dan komen zij de volgende dag terug en iedere dag erna, steeds om 12:00 uur. 

“Onze regering is het contact met de samenleving volledig kwijt. Het is tekenend dat er nog niet eens een reactie is gekomen op onze eis, die gesteund wordt door 130 organisaties en vele duizenden burgers en in lijn is met de wetenschap. Zolang het kabinet weigert te luisteren, zijn we gedwongen actie te voeren,” aldus Amber Daal, een van de rebellen die de persconferentie geven. “We bevinden ons op een cruciaal moment. Wat we nu doen bepaalt voor duizenden jaren hoe de aarde eruit gaat zien en hoe leefbaar die nog gaat zijn. Daarom moeten we nu echt alles uit de kast halen en blijven we de A12 blokkeren. Als het moet voor altijd.”

Opwarming van de aarde versnelt ongekend

De klimaat- en ecologische crisis zijn veel erger dan onze regering doet voorkomen. Recent onderzoek van een groep van 50 internationale wetenschappers, die allemaal nauw betrokken waren bij de meest recente IPCC-rapporten, laat zien dat de opwarming van de aarde veel sneller gaat dan verwacht.[2] Ieder nieuw decennium komt er 0,2 graden opwarming bij, veel meer dan eerder was berekend. 

Om kans te houden dat de opwarming onder de 1,5 graad blijft, moet de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen na 2025 ieder jaar sterk dalen, stellen de 50 wetenschappers. Nederland draagt daar met het huidige klimaatbeleid niet aan bij. Sterker nog, het Nederlandse koolstofbudget raakt in 2025 op[3], maar toch blijven grote fossiele vervuilers onverminderd doorgaan met hun dodelijke bedrijfsvoering. Shell kondigde zelfs aan zijn eerdere plan om minder olie op te pompen te schrappen en vol in te blijven zetten op fossiele brandstoffen.[4] Het is cruciaal dat de regering stopt dit soort misdadige bedrijfsvoering te financieren. Een direct einde aan fossiele subsidies is een noodzakelijke stap op weg naar klimaatrechtvaardig beleid.

“Arme mensen in arme landen betalen de prijs voor klimaatverandering die vooral de rijke landen veroorzaken. Dit onrecht moet gestopt worden en de schade moet worden gecompenseerd. Om nog veel erger te voorkomen moeten we de energietransitie versnellen en nu stoppen met fossiele subsidies,” aldus Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire studies en deelnemer aan de afgelopen demonstratie op de A12.

Ook Wereldbank zegt: stop fossiele subsidies

Volgens de Wereldbank gaat er wereldwijd per minuut 23 miljoen dollar naar fossiele subsidies.[5] In veel landen gaat er zelfs meer subsidie naar de fossiele industrie dan dat er uitgegeven wordt aan gezondheidszorg of armoedebestrijding. Helaas stuit afschaffen van fossiele subsidies op veel verzet. Niet onder gewone mensen, maar bij de bedrijven en organisaties die nu het meest profiteren van miljardensubsidies.

Woordvoerder Amber Daal: “De Wereldbank constateert dat het afschaffen van fossiele subsidies gunstig is voor mensen in armoede. Daarnaast zijn er ook positieve gezondheidseffecten. Slechte luchtkwaliteit is verantwoordelijk voor 1 op de 5 sterfgevallen wereldwijd. Door de klimaat- en ecologische crisis, die aangejaagd wordt door de verstrekking van fossiele subsidies in Nederland en daarbuiten, verliezen in het Mondiale Zuiden mensen nu al hun leefgebieden, leefwijzen en levens.”  

Samenleving schreeuwt om einde fossiele subsidies

Al in 2009 beloofde Nederland fossiele subsidies vóór 2020 uit te faseren[6], maar door de sterke industrie­lobby hebben de kabinetten-Rutte de voordelen voor de fossiele industrie juist meer dan verdubbeld.[7] 

Mede door dit onrecht groeit Extinction Rebellion nog altijd enorm. Steeds meer mensen sluiten zich aan en onze actietrainingen zijn overvol. De eis, stop fossiele subsidies, wordt in solidariteitsdemonstraties gesteund door inmiddels meer dan 130 maatschappelijke organisaties, waaronder Milieudefensie, Partos, PAX, Urgenda en Netwerk Klimaat FNV.[8] Organisaties zoals ABP, Triodos, Oxfam Novib en FNV spraken zich in een brandbrief ook uit voor een stop.[9] 

“De Nederlandse samenleving schreeuwt om een direct einde aan de fossiele subsidies. Terecht, want 2023 wordt gekenmerkt door de ene na de andere klimaatcatastrofe: hitte, droogte, bosbranden, overstromingen. Hoeveel klimaatdoden heeft de regering nodig voordat zij  eindelijk actie onderneemt?” aldus woordvoerder Tessel Hofstede, een van de activisten die worden vervolgd voor ‘opruiing’. 

Bronnen

[1] https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/belastingvoordelen-voor-fossiele-brandstoffen-nog-veel-groter

[2] https://nos.nl/nieuwsuur/collectie/13871/artikel/2478943-nieuw-onderzoek-wereld-nog-veel-dichter-bij-1-5-graden-opwarming

[3] https://www.showyourbudgets.org/?country=netherlands

[4] https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5390452/shell-trapt-op-de-groene-rem-meer-inzetten-op-fossiele-brandstof

[5] https://www.worldbank.org/en/topic/climatechange/publication/detox-development

[6] http://www.g20.utoronto.ca/2009/2009communique0925.html#energy

[7] https://fossilfuelsubsidytracker.org/country/

[8] https://pers.milieudefensie.nl/read/1391/meer-dan-125-organisaties-steunen-protest-tegen-fossiele-subsidies

[9] https://www.brandbriefaanhetkabinet.nl/

 

Ready to rebel?

Join the thousands of people that are already taking real meaningful action with Extinction Rebellion. Whoever you are or however much time you have, there is a place for you within our movement.

Join