Geen nieuwe gascentrale in Nijmegen!

30/05/2024

Op 1 juni blokkeert Extinction Rebellion de brug De Oversteek in Nijmegen en houdt protestmars door Nijmegen centrum.

Nijmegen – Op zaterdag 1 juni 2024 vanaf 12 uur blokkeert Extinction Rebellion de brug De Oversteek in Nijmegen. De gemeente heeft onlangs besloten dat er een nieuwe energiecentrale komt, die tot 2045 op fossiel aardgas mag draaien. De Oversteek is een drukke autobrug dicht bij het beoogde terrein van de nieuwe gascentrale. Met deze actie eisen we van de gemeente om onmiddellijk een einde te maken aan de bouw van deze gascentrale.

 

Aardgascentrale
Een aardgascentrale is schadelijker voor het klimaat dan een kolencentrale [1]. De bouw van een nieuwe fossiele gascentrale zal ernstige gevolgen hebben voor de klimaat- en ecologische crisis, het milieu en omwonenden. Fossiele gascentrales stoten grote hoeveelheden CO2 en methaan uit, beide krachtige broeikasgassen die bijdragen aan de opwarming van de aarde [2]. Bovendien produceren ze luchtvervuiling die schadelijk is voor de gezondheid van omwonenden [3.4]. “Het bouwen van deze gascentrale is een stap achteruit in de strijd tegen klimaatverandering,” zegt Maaike Learis, woordvoerder van Extinction Rebellion. “We kunnen ons niet permitteren om nog decennialang afhankelijk te blijven van fossiele brandstoffen.”

Hybride
Het voorgenomen plan om van deze centrale een hybride centrale te maken die snel over zou kunnen op waterstof is een valse belofte waarmee velen een loer gedraaid wordt; waterstof is geen energiebron, zoals zon, wind of aardgas, maar een energiedrager. Voordat het ingezet kan worden, moet het eerst geproduceerd worden, waar enorme hoeveelheden CO2 bij vrij komen; een slecht idee voor het milieu dus! Ook is waterstof nog lang niet in grote hoeveelheden beschikbaar en zal eerst naar andere industrieën gaan zoals de staalindustrie, intussen is de Nijmeegse centrale dus een gewone vieze gascentrale.  

 

Marjolein Baltussen, woordvoerder solidariteitsdemonstratie: ‘De kosten van klimaatverandering zijn immens en zullen alleen maar toenemen als we doorgaan met investeren in fossiele infrastructuur. Klimaatrechtvaardigheid betekent dat we moeten stoppen met het creëren van klimaatschade die de meest kwetsbare gemeenschappen onevenredig hard treft [5]. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente Nijmegen om leiderschap te tonen en te kiezen voor een schonere en eerlijkere oplossing voor onze energiebehoeften.’

 

Tijdens de actie blokkeren meer dan 100 rebellen uit heel Nederland de brug. Met spandoeken en banners roepen zij de gemeente op om geen nieuwe gascentrale te bouwen. De Red Rebels trekken een symbolische rode lijn om te benadrukken dat er slechts één mogelijke weg is voor de gemeente om de klimaatcrisis aan te pakken: een halt toeroepen aan de fossiele brandstoffen.

Solidariteitsdemonstratie
Gelijktijdig met de blokkade vindt er een solidariteitsdemonstratie plaats in het centrum van Nijmegen. Om 12 uur vertrekken er rebellen vanaf het Stationsplein voor een protestmars door de binnenstad. Deze mars vraagt aandacht voor zowel het gemeentebeleid rondom de gascentrale – die omdat het hen klaarblijkelijk niet uitkwam, een burgerinitiatief voor het organiseren van een referendum volledig heeft genegeerd – als voor de blokkade bij De Oversteek. Met vlaggen, banners en gezang trekken de actievoerders door het centrum en eindigen op de Waalkade, waar een aantal toespraken en muzikale optredens zullen plaatsvinden.

Bronnen:

[1}https://www.canarymedia.com/articles/liquefied-natural-gas/chart-is-lng-worse-for-the-climate-than-coal 

https://www.research.howarthlab.org/publications/Howarth_LNG_assessment_preprint_archived_2023-1103.pdf 

[2] https://www.climatebonds.net/files/files/eu-gas-briefing-220221.pdf 

[3] https://www.gem.wiki/Health_Effects_of_Gas_Plants 

[4] https://www.env-health.org/false-fix/ 

[5] https://www.epa.gov/power-sector/power-plants-and-neighboring-communities
Ready to rebel?

Join the thousands of people that are already taking real meaningful action with Extinction Rebellion. Whoever you are or however much time you have, there is a place for you within our movement.

Join