Ongeoorloofde vrijheidsbeperking maakt vooraf aangekondigde blokkade onmogelijk

30/03/2024

Demonstratierecht geschonden, Extinction Rebellion overweegt onaangekondigde blokkades”  

Op zaterdag 30 maart 2024 heeft de gemeente Amsterdam de bewegingsvrijheid, en daarmee het demonstratierecht, ernstig ingeperkt. Honderden rebellen, waaronder XR Musicians en de brassband, werden op verschillende plekken ingesloten door de politie. Zelfs bruggen zijn opengezet om rebellen tegen te houden. Extinction Rebellion veroordeelt deze ongekende vrijheidsbeperking zonder gegronde reden. De inperking noodzaakt de beweging te overwegen de A10 een volgende keer onaangekondigd te blokkeren. Extinction Rebellion blijft doorgaan tot ING stopt met alle financiering van, en dienstverlening aan, de fossiele industrie. 

Advocaat Willem Jebbink: “Als de politie potentiële demonstranten in een afgesloten gebied vasthoudt, is dat onrechtmatig. Voor dergelijke vrijheidsbeperking bestaat geen wettelijke basis.”

Woordvoerder Tessel Hofstede: “ING verstrekt iedere dag 20 miljoen fossiele financiering en wil daar nog 16 jaar mee doorgaan, ondanks dat 2023 het heetste jaar ooit gemeten is, met 1,45 graad boven het pre-industriële niveau.[1] Dat de Nederlandse overheid ervoor kiest om de bewegingsvrijheid van rebellen die opkomen voor het leven op aarde zo ernstig in te perken, en daarmee hun demonstratierecht, is een grof schandaal. Extinction Rebellion zal zich beraden op verdere stappen. Mogelijk betekent dit dat volgende blokkades niet vooraf zullen worden aangekondigd.”


Demonstraties op de A10: gemeente moet faciliteren
In een democratische rechtsstaat past het een overheid niet de bewegingsvrijheid van haar burgers op deze ernstige manier in te perken. Er was ook geen enkele reden om het te doen. De eerste twee A10-blokkades, op 30 december 2023 en 24 februari 2024, verliepen veilig en verantwoord, ondanks de weigering van de gemeente Amsterdam om de weg af te zetten en zo de demonstratie te faciliteren.

Het dichtbijgelegen VUMC heeft geen hinder ondervonden van de eerste twee blokkades en voor het overige verkeer bleef de overlast beperkt. Dit betekent dat de gemeente dit soort demonstraties niet alleen moet faciliteren, met het oog op het demonstratierecht, maar dat dat ook makkelijk kan.[2] Eerder was dit stuk van de A10 acht dagen dicht vanwege werkzaamheden.[3] Ook zal in 2025 15 kilometer van de A10 afgesloten worden voor de viering van het 750 jarig bestaan van Amsterdam.[4] 

Geen Matthäus Passion op de A10
De ruim 80 muzikanten van XR Musicians zouden het slotkoor van Bachs Matthäus Passion op de A10 spelen. Met het verdriet dat in deze muziek klinkt, zouden het koor en orkest stilstaan bij de vele soorten die zijn uitgestorven door de klimaatontwrichting. Door de aandacht te vestigen op wat onherroepelijk verloren is, wilden zij duidelijk maken dat er geen tijd te verliezen is. “Als hoboïste van het Noord Nederlands Orkest heb ik twee weken lang de Matthäus Passion gespeeld in verschillende concertzalen,” zei Justine Gerretsen, een paar dagen voor de aangekondigde blokkade. “Tot slot van deze concertreeks speel ik met XR Musicians het slotkoor op de A10. Het koor zingt ‘Wir setzen uns mit Tränen nieder’. Nu, op deze plek, huilen we omdat we ons gigantisch zorgen maken over de toekomst van het leven op deze planeet.”

ING brengt leven op aarde in gevaar
Niet alleen was 2023 het heetste jaar ooit gemeten, er zijn ook een aantal afschrikwekkende records verbroken. De niveaus van broeikasgassen in de atmosfeer zijn nog nooit zo hoog geweest en hetzelfde geldt voor oppervlaktetemperaturen, oceaanwarmte en -verzuring, zeespiegelstijging.[1] Ook is de hoeveelheid ijs nooit eerder zoveel afgenomen als in 2023. De afgelopen jaren zijn mensen overal ter wereld en vooral in het Mondiale Zuiden geconfronteerd met ongekende klimaatrampen.

ING trekt zich niets aan van de rampen die het mede veroorzaakt en volhardt in zijn vernietigende fossiele beleid. Sinds het Klimaatakkoord van Parijs in 2015, dat de grootvervuiler zegt te onderschrijven, heeft de bank de klimaat- en ecologische crisis met bijna 60 miljard euro gefinancierd. Volgens internationale onderzoeksorganisatie BankTrack 2022 ging het nog steeds om 5,2 miljard dollar[5]. ING is daarmee de grootste fossiele geldschieter van Nederland. De bank jaagt de klimaat- en ecologische crisis iedere dag verder aan en vormt een bedreiging voor veiligheid, welzijn en volksgezondheid overal ter wereld. 

Bronnen

[1] https://news.un.org/en/story/2024/03/1147716

[2] https://www.parool.nl/columns-opinie/opinie-hoezo-kan-een-feest-op-de-a10-wel-maar-een-demonstratie-door-extinction-rebellion-niet~b50e544e/

[3] https://www.rwsverkeersinfo.nl/nieuws/werkzaamheden-a10-zuid-8-dagen-verkeershinder-verwacht/

[4] https://amsterdam750.nl/groot-feest-op-de-ring-a10/

[5] [3] https://www.bankingonclimatechaos.org/Ready to rebel?

Join the thousands of people that are already taking real meaningful action with Extinction Rebellion. Whoever you are or however much time you have, there is a place for you within our movement.

Join