Who owes who? Wereldwijde coalitie eist dat IMF de onrechtmatige schuld van het Zuiden kwijtscheldt

14/10/2022

Vandaag vanaf 14.00 uur protesteren leden van de klimaatrechtvaardigheidsorganisatie Debt for Climate buiten het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. De beweging eist de kwijtschelding van de schulden die door instellingen als het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank zijn opgelegd aan de landen in het ‘Mondiale Zuiden’.

Deze landen dragen het minst bij aan de wereldwijde vervuiling, maar hebben het meest te lijden hebben onder de gevolgen van de klimaatcrisis. Alleen al in 2020 gaven de landen van het Zuiden 372 miljard dollar uit aan schuldaflossing – geld dat geïnvesteerd had kunnen worden in verbetering van het menselijk welzijn of een rechtvaardige overgang naar schone energie.

De actie richt zich op de 44 miljard dollar schuld van Argentinië aan het IMF – een voorbeeld van hoe de bewegingsvrijheid van landen in het Zuiden in tijden van klimaat- en milieucrisis wordt beperkt. Verkleed als rechters veroordelen de leden van de beweging het IMF in een schijnproces om de onrechtmatige schuld van Argentinië onmiddellijk kwijt te schelden, omdat deze in strijd is met de statuten van het IMF en onevenredig is gezien de financiële situatie van Argentinië. Het optreden wordt omlijst door mensen die spandoeken vasthouden met de tekst ‘Cancel the debt’ en ‘Who owes who?’.

Raoul, een woordvoerder van Debt for Climate NL: “De wetenschappelijke gemeenschap is het erover eens: we moeten nu stoppen met het uitstoten van broeikasgassen! En toch dwingt de schuldenval regeringsleiders van landen in het Globale Zuiden tot verdere winning van fossiele brandstoffen. En de president van de Wereldbank is een klimaatontkenner – dat klinkt niet alsof de leeninstellingen geïnteresseerd zijn in een oplossing.”

De Debt for Climate campagne geeft antwoord op de vraag wie wie geld verschuldigd is, en biedt een eenvoudige, realistische manier voor rijke landen met een hoge klimaatimpact om te bewijzen dat het hun ernst is met het aanpakken van de kernproblemen van de klimaatcrisis. Debt for Climate wil onmiddellijk alle schulden van het Mondiale Zuiden op de balans van internationale financiële instellingen kwijtschelden en deze middelen omzetten in klimaatmaatregelen. Arbeiders-, sociale en milieubewegingen in alle delen van de wereld, in het Noorden en het Zuiden, of ze nu arm of rijk zijn, zullen zich mobiliseren tot de huidige ‘schuld’ is kwijtgescholden en de echte schuld is betaald.

Ready to rebel?

Join the thousands of people that are already taking real meaningful action with Extinction Rebellion. Whoever you are or however much time you have, there is a place for you within our movement.

Join