Leestijd: 5 minuten

Waarom actievoeren?

Wetenschappers waarschuwen ons al tientallen jaren: we bevinden ons in een ongekende klimaat- en ecologische crisis. We stevenen af op de zesde massa uitsterving, waar de mens oorzaak van is, en onze overheden doen te weinig om de Aarde, haar bewoners en hun toekomst te beschermen.

Elke crisis geeft de mogelijkheid tot verandering. Het is aan ons om de waarheid onder ogen te zien, hier echte acties aan te verbinden en te doen wat er nodig is om het leven op Aarde te beschermen.

Op deze pagina geven we een samenvatting van het probleem en waarom wij rebelleren. Uitgebreide achtergrond en bijbehorende wetenschappelijke bronnen kun je vinden op deze pagina.

Dit is een noodtoestand, en noodtoestanden vragen om noodactie.

Ban Ki-Moon
Voormalig VN Secretaris Generaal

Het probleem

Door onze manier van leven stijgt de hoeveelheid CO2 in onze dampkring. Daarnaast verdringen we de natuur en vervuilen we grote delen van onze planeet. Dit heeft samengevat twee grote gevolgen:

1. Het kwik stijgt


Sinds 1750 is de temperatuur op Aarde met gemiddeld 1.0 graden Celsius gestegen. Dit lijkt niet veel, maar dit heeft nu al vergaande gevolgen:

 • Smeltende ijskappen & een stijgende zeespiegel
 • Woestijnvorming
 • Oceaan verzuring
 • Extreem weer & natuurbranden

Als we niets veranderen, dan stevenen we af op een opwarming van 4 graden Celsius (recent onderzoek zegt zelfs 5 graden) in 2100, met alle gevolgen van dien. We lopen bovendien het gevaar met de opwarming zogenaamde kantelpunten, of ‘tipping points’ uit te lokken, waarna we zelfs met radicale verlaging van de CO2 uitstoot het proces van opwarming niet meer kunnen stoppen.

2. Uitsterving

Eén op de vier soorten op Aarde wordt met uitsterven bedreigd. Het tempo van uitsterven ligt veel hoger dan ‘natuurlijk’, en 60% van de aantal gewervelde dieren is in de afgelopen 50 jaar verdwenen. De wetenschap toont aan dat deze uitsterving net zo ernstig is als de bedreigingen van klimaatverandering.

Gevolgen voor de mens


De mensheid is afhankelijk van een stabiele temperatuur, voorspelbare seizoenen, gematigd weer, en heel veel onderdelen van de natuur voor bijvoorbeeld ons voedsel. De klimaat- en ecologische crisis heeft grote gevolgen voor onze hele samenleving:

 • Miljoenen mensen zullen hun huis kwijtraken en moeten vluchten
 • Verhoogd risico op oorlogen en conflicten
 • Onze oogsten mislukken steeds vaker
 • Ziekten (zoals COVID-19) krijgen meer kans
 • Een nuchtere wetenschappelijk analyse zegt dat we ons middenin een klimaatnoodtoestand bevinden, ook al beseft men dit niet.

  Prof. Schellnhuber
  Oprichter Potsdam Institute
  for Climate Impact Research

  Verandering is mogelijk

  We zitten al vast aan een bepaalde hoeveelheid opwarming en verlies van planten en dieren, maar er is nog steeds tijd om het tij te keren en ons verhaal te veranderen.

  Het IPCC rapport zegt dat we de uitstoot van broeikasgassen met 45% moeten verminderen voor 2030, en tot nul terug moeten brengen in 2050, om opwarming onder 1.5 graden Celsius te houden. Dit zou een enorme verandering betekenen voor hoe we leven en hoe we omgaan met de Aarde. Het houdt in dat we moeten gaan leven binnen onze ecologische grenzen en systemen bouwen die gericht zijn op herstel.

  Wat we eisen van onze overheid

  Waarom rebelleren we?

  We hebben geen andere keuze. We rebelleren tegen de systemen die ons hier hebben gebracht. We rebelleren voor de toekomst die we willen. We rebelleren omdat het onze verantwoordelijkheid is om in actie te komen.

  Niets is onmogelijk, we kunnen nog steeds het verhaal schrijven dat we willen. We kunnen samen het verschil maken, positieve verandering teweeg brengen en een mooie toekomst bouwen voor iedereen.