DE NOODSITUATIE

De klimaatwetenschap en de geleefde kennis van Inheemse volkeren over de hele wereld is overduidelijk: we bevinden ons in een ongekende klimaat- en ecologische crisis. We stevenen af op de zesde massa uitsterving.

Toch weigeren regeringen over de hele wereld eerlijk te zijn over de klimaatcrisis of deze serieus aan te pakken. Door de kortetermijnbelangen van de allerrijksten op de eerste plaats te zetten, spelen ze russische roulette met de Aarde en haar bewoners. De overheid moet de feiten onder ogen zien en deze existentiële bedreiging bestrijden.

Dit is een noodtoestand, en noodtoestanden vragen om noodactie.

Ban Ki-Moon
Voormalig VN Secretaris Generaal

Het probleem

Te lang hebben westerse regeringen en bedrijven het belang van witte, rijke, en machtige mannen boven dat van de rest van de mensheid en de niet-menselijke natuur geplaatst. Sinds 1750 is de temperatuur op Aarde met gemiddeld 1.0 graden Celsius gestegen. Als we niets veranderen, dan stevenen we af op een opwarming van 4 graden Celsius (recent onderzoek zegt zelfs 5 graden) in 2100.

De klimaat- en ecologische crisis heeft grote gevolgen voor onze hele samenleving, en vooral voor de meest kwetsbare en onderdrukte mensen: miljoenen mensen zullen hun huis kwijtraken en moeten vluchten, verhoogd risico op oorlogen en conflicten, onze oogsten mislukken steeds vaker, en ziekten (zoals COVID-19) krijgen meer kans.

Eén op de vier soorten op Aarde wordt met uitsterven bedreigd. Het tempo van uitsterven ligt veel hoger dan ‘natuurlijk’, en 60% van het aantal gewervelde dieren is in de afgelopen 50 jaar verdwenen. De wetenschap toont aan dat deze uitsterving net zo ernstig is als de bedreigingen van klimaatverandering.

Een nuchtere wetenschappelijk analyse zegt dat we ons middenin een klimaatnoodtoestand bevinden, ook al beseft men dit niet.

Prof. Schellnhuber
Oprichter Potsdam Institute
for Climate Impact Research

Verandering is mogelijk

We staan aan de rand van een afgrond. We kunnen de waarheid erkennen van wat ons te wachten staat, of we kunnen doorgaan met het op de lange baan schuiven van maatregelen en toestaan dat de effecten van een opwarmende planeet nog schadelijker uitpakken voor alle levende wezens. We zitten al vast aan een bepaalde mate van opwarming en biodiversiteitsverlies, maar er is nog tijd om het roer om te gooien.

De covid-19-pandemie toont aan dat onze regeringen drastisch en doortastend kunnen optreden als ze onder genoeg druk staan om te handelen.  De sociale bewegingen die ons voorgingen, leren ons dat we met genoeg mensen, een slimme strategie en impactvolle acties, regeringen kunnen dwingen om nu in actie te komen. Wij zetten de erfenis van deze sociale bewegingen voort en zullen actie blijven ondernemen totdat we klimaatrechtvaardigheid voor iedereen hebben bereikt.

Waarom rebelleren we?

Ons economische en politieke systeem drijft de Aarde naar de vernietiging. Daarom staan wij op om het leven op Aarde te beschermen. Wij roepen iedereen op zich bij ons aan te sluiten!

We overtreden bewust, vreedzaam de wet met acties om aandacht te vragen voor de vernietiging van de Aarde.

Gesteund door de geleefde kennis van Inheemse volken over de hele wereld en de overgrote consensus in de wetenschap roepen wij gewetensvol, en in vol bewustzijn van de gevolgen, een staat van Rebellie uit tegen onze overheid.

We rebelleren in solidariteit met iedereen in het centrum van de klimaat- en ecologische crisis.

We rebelleren uit een diepe liefde voor de Aarde en haar bewoners.

We rebelleren voor het leven.