Thematische groepen

Nationale cirkels hebben allemaal hun eigen verantwoordelijkheden. Sommige cirkels hebben ook sub-cirkels. 

Als alles goed gaat, heeft iedere cirkel een vertegenwoordiger (representative). 

Iedere week komt de nationale Coördinatie Cirkel (CC) bijeen. Die bestaat uit vertegenwoordigers van de nationale cirkels en de lokale groepen. De CC bespreekt veel verschillende onderwerpen. De CC mag echter niet zomaar beslissingen maken voor een andere groep. In het mandaat (document) van elke groep staat daarom waar zij over mogen beslissen. Hoe dat precies werkt, kan je leren bij een sociocratie workshop. Workshops vind je op onze evenementenpagina

Omdat er zoveel nationale cirkels zijn, kan de CC snel vol raken. Daarom zijn er thematische groepen. Dat zijn groepen van twee tot zes cirkels die overeenkomsten hebben. Ze werken samen, ondersteunen elkaar en kunnen soms samen grotere projecten starten. Een thematische groep bestaat ook uit de vertegenwoordigers van de cirkels die erbij horen.

Meestal gaan vertegenwoordigers die samen in een thematische groep zitten, om de beurt naar de CC. Daardoor kan de vergadering efficiënter zijn en hebben de vertegenwoordigers meer vrije tijd. Om die reden is het ook belangrijk dat de cirkels overeenkomsten hebben. Dan begrijpen de cirkels elkaar beter. Zo kan de vertegenwoordiger van één cirkel, de andere(n) ook vertegenwoordigen.

Kortom, je kan de nationale cirkels en thematische groepen zien als een soort stamboom. Stel je voor dat cirkels van dezelfde thematische groep een soort broers/zussen zijn. Die “stamboom” ziet er dan zo uit. Met als eerste de CC, vervolgens de thematische groepen, daarna de nationale cirkels en uiteindelijk de sub-cirkels.

 

Er is ook een lijst van nationale cirkels op de website met informatie over wat ze doen. Hieronder leer je over de thematische groepen. 

Action Support

In XR (eXtinction Rebellion) werken we zonder hiërarchie en macht. Niemand in XR bepaalt welke acties wel en niet mogen gebeuren. Zolang een actie onze waarden, principes en andere afspraken over acties volgt, mag de naam/vlag van XR gebruikt worden. Om zulke acties mogelijk te maken, bieden de cirkels Actie en Juridisch hun hulp aan. 

Messaging

Alleen een blokkade met ons logo brengt de boodschap niet altijd goed over. Mensen hebben context nodig, om te begrijpen waarom we actie voeren. De boodschap kan duidelijker gemaakt worden met woorden en beelden. Daar werken de cirkels Kunst en Media & Communicatie (M&C) aan.  

Culture

We zeggen dat ons systeem giftig is. Dan moeten we onszelf uitdagen om het beter te doen. We moeten in de spiegel kijken naar onszelf en naar de wereld waar wij in zijn opgegroeid. Zo kunnen we fouten erkennen en ervan leren. Op die manier kunnen we samen verder groeien. Om onze beweging veerkrachtig, non-hiërarchisch en zelfbewust te maken, werken de cirkels Inclusie & Macht (I&M) en Regeneratieve cultuur (Regen) samen.

Mobilisation

Om onze doelen een succes te maken, moeten we in grote aantallen opstaan. We moeten daarom anderen aanmoedigen om aan dezelfde kant te staan. Dat kan bijvoorbeeld met informatie, ondersteuning en samenwerking. De cirkels die hun hand uitreiken naar anderen om samen sterk te staan zijn SamenwerkingPolitieke Vertegenwoordiging (PV), IntegratieInternational Link (IntLink) en Outreach & Training (O&T). 

Strategy

Onze eisen zijn duidelijk: Wees Eerlijk, Doe Wat Nodig Is, en Laat Burgers Beslissen. Maar hoe kunnen we ze waarmaken? We willen dat onze acties de wereld en de politiek echt kunnen beïnvloeden. Zo kunnen we samen op tijd de nodige veranderingen maken. Dit is de verantwoordelijkheid van de cirkel Politiek, Strategie en Verandering (P&S) en de subcirkel Expertisegroep Burgerberaad.

Support

Om activiteiten van rebellen in het hele land mogelijk te maken, is er veel steun nodig. Zoals bijvoorbeeld fondsen, financiën, ICT en technologie. Daarmee kunnen lokale groepen en nationale cirkels hun taken vervullen. Daarvoor zijn de cirkels FinanciënFondsenwervingTech en de OvO werkgroep hard aan het werk.