Extinction Rebellion blokkeert ingang ministerie EZK met zandzakken

15/09/2021

“Het water staat ons aan de lippen”

Een groep activisten van Extinction Rebellion heeft met zandzakken een dijk gelegd voor de personeelsingang van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag. De zandzakken verwijzen naar de overstromingen in Limburg deze zomer. De activisten eisen dat het ministerie direct stopt met de financiële ondersteuning van de fossiele industrie. “Ook Den Haag zelf verdwijnt onder water als dit zo doorgaat.”

Al elf keer eerder in het afgelopen jaar voerde Extinction Rebellion actie bij het ministerie, tegen de meer dan 17 miljard euro die jaarlijks naar olie-, gas- en kolenbedrijven vloeit, in de vorm van belastingvoordelen en subsidies. Het ministerie heeft tot nu toe niet inhoudelijk op de eis gereageerd. Ook vragen de activisten om vrijgave van de zogeheten Shellpapers, waarover journalisten ruim twee jaar geleden een WOB-verzoek indienden. Deze documenten geven de verweving aan tussen Shell en de Nederlandse overheid.

‘Ambtelijk ongehoorzaam’
De dijk van zandzakken voor de personeelsingang moet medewerkers bewust maken van de urgentie van de klimaatcrisis. “We roepen de medewerkers van EZK op om ‘ambtelijk ongehoorzaam’ te zijn en met daadkracht te werken aan het droog houden van Den Haag en de rest van Nederland. De zandzakken helpen hen daarbij symbolisch, om droge voeten te houden bij de volgende overstromingen, en ongestoord hun werk te kunnen doen.”

Nederland onder water
Wetenschappers van onder meer het IPCC geven aan dat de zeespiegelstijging aan het versnellen is. In het scenario waarbij de CO2-uitstoot niet binnen nu en tien jaar naar nul gaat, voorzien zij een stijging van twee tot vijf meter binnen nu en 2150. Aangezien de wereldwijde CO2-uitstoot alleen maar blijft stijgen, is dit tot nu toe het meest realistische scenario. Het westelijke en het noordelijke deel van Nederland zullen dan onder water verdwijnen.

Klimaatrebellie 11 – 18 oktober
Extinction Rebellion eist klimaatrechtvaardigheid: doe wat nodig is om rampzalige klimaatchaos te voorkomen en maak Nederland in 2025 klimaatneutraal op een eerlijke manier. Om de overheid tot actie te dwingen organiseert Extinction Rebellion van 11 tot 18 oktober de klimaatrebellie. Extinction Rebellion zal vanaf maandag 11 oktober het politieke centrum in Den Haag platleggen, met een grote blokkade op het kruispunt tussen de tijdelijke Tweede Kamer en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarnaast organiseert Extinction Rebellion een legaal programma waar zij samen met andere sociale bewegingen stilstaat bij de vraag hoe een rechtvaardige klimaattransitie eruit ziet. Klik hier voor meer informatie en FAQ.

Ready to rebel?

Join the thousands of people that are already taking real meaningful action with Extinction Rebellion. Whoever you are or however much time you have, there is a place for you within our movement.

Join