Extinction Rebellion Utrecht nodigt de gemeente uit om samen de klimaat- en ecologische noodtoestand uit te roepen tijdens klimaatparade “Utrecht Stroomt Over”.

19/06/2019

Op 29 juni organiseert Extinction Rebellion (XR) Utrecht  “Utrecht Stroomt Over”, een vreedzame en artistieke parade om de overheid te wijzen op haar verantwoordelijkheid om burgers te beschermen tegen de gevolgen van klimaatopwarming. Bij de parade symboliseren blauw geklede mensen hoe Utrecht zal overstromen als wij niet ingrijpen. Onderweg van het Centraal Station naar de Dom zal de parade stilstaan bij het Stadhuis, waar  politici uitgenodigd zijn om de officiële eisen van XR-Utrecht in ontvangst te nemen. De eisen worden kracht bijgezet door een performance.

De rebellen van Extinction Rebellion (XR) Utrecht voeren sinds begin april actie. Bij deze actie richt XR Utrecht zich expliciet op de lokale en regionale politiek. Gemeenteraadsleden, wethouders, statenleden, gedeputeerden van de Provinciale Staten van Utrecht en de burgemeester hebben allen een brief ontvangen met daarin de reden van de parade én een uitnodiging om deel te nemen aan Utrecht Stroomt Over. De rebellen zullen daar hun eisen overhandigen aan afgevaardigden van de gemeente.

“Onze wereld bevindt zich op een cruciaal moment. Ons huis staat in brand, en we hebben slechts enkele jaren om de brand te blussen,”  vertelt Vincent, de Utrechtse woordvoerder van XR. “Op nationaal niveau hebben we gezien dat het parlement niet actief mee wil denken, of deel uit wil maken van de  grootschalige verandering die nodig is om klimaatverandering tegen te gaan. Daarom is het nu, meer dan ooit, van belang om samen te komen op een lokaal niveau. Om als burgers en gemeenschap de handen ineen te slaan  en actie te voeren. De gemeenteraad van Amsterdam heeft donderdag een motie aangenomen die de ecologische en klimaatcrisis officieel erkent en het stadsbestuur oproept dit overal uit te dragen. In Utrecht kan dit ook. Utrecht kan, en moet, een leider worden, door deze uitdaging aan te gaan. Samen staan we sterk.” aldus Vincent. De open beweging Extinction Rebellion NL eist dat alle 354 gemeenten van Nederland  het voorbeeld van Amsterdam volgen en ook direct tot actie overgaan.

Onze 3 eisen

Wij, rebellen van XR Utrecht, staan achter deze drie eisen:

  1. Vertel de waarheid
    Wij eisen dat de Utrechtse gemeente en de provincie van Utrecht een klimaat en ecologische noodtoestand verklaren om burgers duidelijk te maken hoe levensbedreigend de huidige situatie is, en hoe hoog de urgentie is om veranderingen door te voeren.
  2. Neem nu actie voor een rechtvaardige transitie
    Wij eisen dat de Utrechtse gemeente en de provincie van Utrecht nu actie ondernemen om de uitstoot van broeikasgassen tot netto nul te brengen tegen 2025 en om het onacceptabele verlies van biodiversiteit te stoppen. De transitie moet het welzijn van alle levende wezens behoeden en de levens van mensen beschermen die disproportioneel worden getroffen.
  3. Meer dan politiek
    Aangezien wij er onvoldoende vertrouwen in hebben dat de politiek met de benodigde snelheid de gedurfde korte- en lange-termijn veranderingen zal doorvoeren die nodig zijn, vragen wij om de instelling van een Burger-Kamer. Deze kamer moet toezicht houden op de transitie, terwijl we de crisis te boven komen en tot een politiek systeem komen dat doelmatig de klimaatcrisis bestrijdt.

Open uitnodiging aan iedereen!

Iedereen is welkom om mee te doen aan onze artistieke klimaatparade Utrecht Stroomt Over: burgers, bezoekers, muzikanten, activisten, artiesten, media en politici. Doe mee en help ons om aandacht te vestigen op de klimaat noodtoestand. We vragen aan iedereen die mee wil doen om zich blauw te kleden: hiermee verbeelden we het overstromend water. Ook kostuums en creatieve uitingen met een (onder)water thema zijn welkom. Utrecht Stroomt Over is niet ‘Do-It-Yourself’, het is ‘Do-It-Together’! Doe met ons mee: alle bijdragen zijn welkom, breng je vrienden, deel je plannen met iedereen op Facebook zodat iedereen met jou mee kan doen, sta op en stroom met ons over! De klimaat noodtoestand doet niet aan jong of oud, arm of rijk, maar raakt ons allen. Doe met ons mee om onze standpunten kracht bij te zetten. Utrecht Stroomt Over!

Het is onze morele plicht om actie te voeren en wij zullen niet stoppen

Extinction Rebellion organiseerde al meerdere die-ins op het Stationsplein te Utrecht in april en mei 2019. De die-ins zijn een vorm van protest waarbij we op een symbolische manier stil staan bij alle slachtoffers van klimaatverandering, zowel  mens als dier. Hiermee vragen we aandacht voor de fatale gevolgen van het uitstellen van klimaatbeleid. Zowel XR Utrecht als de rebellen van XR Nederland blijven actie voeren totdat de overheid gaat inzetten op effectief klimaatbeleid om de klimaat- en ecologische crisis af te wenden.

Extinction Rebellion NL is een sociale, geweldloze beweging, die opkomt voor al het leven op aarde en nu al actief is in 15 steden in Nederland. Wij zijn gewone mensen, uit alle hoeken van het land, van alle leeftijden, met allemaal ons eigen verhaal. Wij voelen een morele plicht om in opstand te komen, ongeacht onze politieke of maatschappelijke achtergrond. Dat doen we met eerlijke, geweldloze acties, soms in de vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid. In meer dan vijftig landen van Hongkong tot Colombia, van New York tot Rome, voeren rebellen dagelijks acties. In Nederland zijn rebellen al actief in vijftien steden. De volgende grootschalige Internationale Weken van Rebellie beginnen in de laatste week van september en gaan door tot in oktober. Rebellie is NU nodig, voor al het leven op aarde, voor de mensen, voor de dieren, voor iedereen.

Ready to rebel?

Join the thousands of people that are already taking real meaningful action with Extinction Rebellion. Whoever you are or however much time you have, there is a place for you within our movement.

Join