Flag Printing & Klimaatcafé Vegan Potluck

Sociale bijeenkomst

16 april 2024

16:30 tot 21:00

Klaprooslaan 13B, Groningen

Nederlands & Engels gesproken

Prijs: Vrijwillige bijdrage

Nieuwe rebellen zijn welkom

Vegan potluck & flag printing!

[English follows Dutch]

Nederlands
Iedere dinsdag zijn alle rebellen, vrienden en andere geïnteresseerden van harte welkom in ons klimaatcafé om elkaar te ontmoeten en samen te eten, activiteiten te ondernemen, trainingen te volgen en acties voor te bereiden. Op 16 april is er een vegan potluck. Fijn als je wat vegan voedsel meeneemt om te delen. We zetten alles bij elkaar en eten gezellig samen. Als bonus ontmoet je een groep aardige mensen die zich net als jij zorgen maken over de planeet.

Voor de potluck printen we vlaggen, banners en meer ter ondersteuning van de actie op 20 april bij Airport Eelde. Als je geïnteresseerd bent, ben je van harte welkom om bij ons langs te komen om een vlag op te halen, of zelf iets meebrengen om te laten bedrukken zoals een shirt, vest of tas. We waarderen iedere deelname en een kleine bijdrage wordt enorm gewaardeerd! Printen gaat door na het de potluck.

Waar: de Klaproos, Klaprooslaan 13B, Groningen
Printen vanaf: 16:30
Potluck: 18:00
Voor: Iedereen die interesse heeft in onze planeet en XR

 

English
Every Tuesday all rebels, friends and interested people are warmly welcome to meet and eat, do activities, train and prepare actions together. On April 16 there will be a vegan potluck. It would be nice if you bring some vegan food to share. We put everything together and have a nice meal with the group. As a bonus, you meet a group of nice people who care about the planet just like you.

Before the potluck we print flags, banners and more to support the action on April 20 at Airport Eelde. If you are interested, you are welcome to come pick up a flag, or bring something yourself to have printed such as a shirt, vest or bag. We appreciate every participation and a small contribution is greatly appreciated! Printing will continue after the potluck.

Where: de Klaproos, Klaprooslaan 13B, Groningen
Printing from: 16:30
Potluck: 18:00
For: Everyone who is interested in our planet and XR

Locatie

Klaproos, Klaprooslaan 13B, Groningen