Non Violent Direct Action Training / Actietraining (in English)

This training will be in English (unless requested otherwise) / Nederlandse tekst volgt op de Engelstalige.
Leading up to the A12-blockade on March 11 and the action at Eindhoven Airport on March 25, we are organizing an NVDA-training in Utrecht on Tuesday March 7th. This training is also 100% suitable for participation in other actions.
If you want to participate in the actions of XR, it is highly recommended to have followed an Action Training beforehand. It does not matter whether you want to participate in actions with a high risk of arrest, or low risk of arrest. And even if you don’t have that clear to yourself yet, this training is the place to find out.
During the training you will learn all about:
– what it’s like to participate in an XR action and how we organize it,
– what an Affinity Group is and what its usefulness is during an action,
– what the legal consequences of civil disobedience are,
– how we at XR view non-violence and where you draw the line,
– de-escalation techniques that you can use.
The training starts at 8:00 pm and we’ll finish at around 10:00 pm. Prior to this training, there is a potluck dinner. Feel free to take part in that, bring some food to share and get acquainted with other participants!
Would you like to join the training?
After registration, we’ll send you an email with the training location.
Participation is free; equally, we’ll set up a donation jar for those who can spare some to cover the cost of the venue.

 

Additional information to put what you have learned into practice:

A12 action March 11

The sixth A12 blockade is on Saturday 11 March at noon! This time with thousands of people. We demand an immediate end to the annual 17.5 billion euros of fossil subsidies.

Already sure to take part? Click here to join the Telegram group.

More information: https://a12blokkade.nl

Eindhoven Airport 25 March

There is a Telegram channel that includes everyone participating in the airport action of 25 March. In this group you will get all relevant information, such as the date and link for the action briefing, a packing list, important updates and more.

You can sign up for that group here.

In aanloop naar de A12-blokkade van 11 maart en de actie op Eindhoven Airport van 25 maart organiseren we in Utrecht een actietraining op dinsdag 7 maart. Ook voor deelname aan andere acties is deze training 100% geschikt. De training op 7 maart wordt in het Engels gegeven, tenzij de deelnemers verzoeken om Nederlands als voertaal.
Wil je meedoen met de acties van XR, dan is het zeer aan te raden van tevoren een Actietraining gevolgd te hebben. Het maakt niet uit of je aan acties wil meedoen met een hoog risico op arrestatie, of laag risico op arrestatie. En ook als je dat voor jezelf nog niet helder hebt, is deze training dé plek om daar achter te komen.
Tijdens de training leer je alles over:
– hoe het is om mee te doen met een XR-actie en hoe we die organiseren,
– wat een Affiniteitsgroep is en wat het nut is tijdens een actie,
– wat de juridische gevolgen zijn van burgerlijke ongehoorzaamheid,
– hoe we bij XR aankijken tegen geweldloosheid en waar jij zelf de grens trekt,
– de-escalatietechnieken die je kunt inzetten.
De training begint om 20:00 uur en we eindigen rond 22:00 uur. Voorafgaand aan deze training is een potluck avondmaaltijd. Wees welkom om daaraan deel te nemen, neem wat voedsel mee om te delen en leer alvast andere deelnemers kennen!
Wil je meedoen aan de training?
Na je registratie sturen we je een email met de trainingslocatie.
Deelname is gratis; evengoed zetten we een donatie-pot klaar voor wie wat kan missen ter dekking van de kosten voor de locatie.

 

Aanvullende informatie om het geleerde in de praktijk te brengen:

A12 actie 11 maart
De zesde A12-blokkade is op zaterdag 11 maart om 12:00 uur! Dit keer met duizenden mensen. Wij eisen een direct einde aan de jaarlijkse 17,5 miljard euro fossiele subsidies.
Weet je al zeker dat je meedoet? Klik hier om in de Telegram-groep te gaan.
Meer informatie: https://a12blokkade.nl

Eindhoven Airport 25 maart
Er is een Telegram kanaal waar iedereen in zit die deelneemt aan de luchthaven actie van 25 maart. In deze groep krijg je alle relevante informatie, zoals de datum en link voor de actie-briefing, een paklijst, belangrijke updates en meer.
Je kunt je hier voor die groep aanmelden.

 

Details
Date:

maart 7

Time:

20:00 - 22:00

Evenement Categorie:

Training

Event Tags:

Actietraining, NVDA

Organisator

Extinction Rebellion Utrecht

Email: utrecht@extinctionrebellion.nl
Locatie

Hof van Cartesius

Vlampijpstraat 84-94

Utrecht

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR