XR Amsterdam: Algemene vergadering / General Meeting

Sociale bijeenkomst Vergadering

18 november 2023

12:00 tot 18:00

Rhôneweg 6, 1043 AH, Nederland

Prijs: Gratis

Nieuwe rebellen zijn welkom
English below

🔴⚫️🔴 SAMENVATTING / SUMMARY 🔴⚫️🔴
18 november 2023 - 12:00 - 16.30 uur
De Sering - Rhoneweg 6, Amsterdam
REGISTRATIE (alleen om te weten hoeveel mensen komen met en zonder mee-eten / only to know amount of participants with and without joining lunch)
E-mail voor de mandaten: amsterdam-psc@extinctionrebellion.nl
Ook als je je niet wilt aanmelden ben je van harte welkom – als je maar komt! / If you haven't managed to register, well, it doesn't matter, we want your there anyway, please come.


Als je je aangemeld hebt voor 11 november, doe dit dan ajb opnieuw. Door omstandigheden is de toegang tot het eerdere formulier kwijt.

🗓 Lieve rebellen! Dit is een uitnodiging voor de aankomende Algemene Vergadering van XR Amsterdam. Die begint op 18 november om 12:00 uur met lunch bij de Sering en duurt tot 16:30 uur. Je kunt ook om 13.00 na de lunch aansluiten bij het programma.

Laten we eens wat vieren! XR NL organiseerde een van de stoerste en meest legendarische serie acties op de A12, maar in Amsterdam gebeurt ook van alles. De acties bij de Stopera zijn mooi & creatief, de ING-acties bezorgden bankiers de hele zomer hoofdpijn en iedereen bij de gemeente en Ymere herinneren zich nog onze acties van de campagne 'Ymere ga isoleren!'.

Geleid door regeneratieve rebellen (onze begaafde tovenaars en heksen) bezinnen we ons op onze recente ervaringen en praten we over wat ons drijft en waar we energie van krijgen. Zo creëren we meer samenhang.

Laten we het dan over strategie hebben! Hoe kunnen we een XR Amsterdam creëren dat op alle niveaus werkt? We beginnen met het thema van de afgelopen algemene vergadering: een effectieve coördinatie tussen de cirkels. Daarnaast willen we het hebben over de mandaten van alle groepen, en hoe die op elkaar aansluiten. We willen deze zaken op een sociocratische manier benaderen. Daarom gaan we ze bespreken in break-outgroepen en zullen we uiteindelijk samenkomen om een strategie uit te werken.

👉 Ter voorbereiding vragen wij alle Cirkels en werkgroepen om ons voorafgaand aan de vergadering jullie mandaat of een tekstje over jullie werkwijze toe te sturen en om er liefst een korte pitch over voor te bereiden (max. 2 min). Stuur ons dat mandaat of jullie tekstje svp vóór 10 november, zodat we ons kunnen voorbereiden. Als je ondersteuning nodig hebt bij het mandaat of de pitch, laat ons dat dan weten, we helpen graag.

We hopen dat er veel rebellen naar de bijeenkomst komen, dat iedereen met een warm en optimistisch gevoel weer naar huis gaat en dat we een paar concrete, duidelijke en bewuste stappen kunnen zetten in de richting van een XR Amsterdam dat onze eisen werkelijkheid kan laten worden.​​
🗓 Dear rebels! This is an invitation for the next General Meeting of XR Amsterdam. November 18th, 12:00 we're gonna start at De Sering with a lunch, plan to stay till 16:30. You can also join at 13.00 after the lunch aansluiten with the programme.

Let’s celebrate! While XR NL has created one of the most badass and historic series of actions on the A12, in Amsterdam there is also a lot going on. The actions at the Stopera are beautiful & creative, ING actions kept bankers with a headache all summer, and everyone at the municipality and Ymere still remembers our action campaign "Ymere ga isoleren!"

Guided by regenerative rebels (our gifted wizards and witches) we will sink into our recent experiences, and talk about what drives us and what protect us. This will create more coherence in Amsterdam.

Then let's talk strategy! How can we create an XR Amsterdam that works on all levels? We will start with picking up the theme of last general meeting: the concept of a coordinator. Next to that, we want to of talk about the mandates of all groups, and how they fit together. We want to discuss these strategies in a truly sociocratic way. Therefore, we will nurture discussions in diverse break-out groups, but also come together in the end to elaborate strategy together.

👉 We ask as preparation that all circles send us their mandates or a small text about your work methods and goals ahead of the meeting, and that they prepare a short pitch (max. 2 min). Please send us this before the 10th of November, so we can prepare. If you need any support with mandates or pitching, please let us know, we are here to help.

We hope that many rebels will come to the meeting, that everyone goes home with a warm and optimistic feeling and that we can take a few concrete, clear and conscious steps towards an XR Amsterdam that can make our demands become reality.​​

Locatie

De Sering, Rhôneweg 6, 1043 AH, Nederland