Extinction Rebellion trapt Rebellie tegen de Fossiele Industrie af met massaal Kick-Off Protest op 19 mei in Rotterdam

19/05/2022

Extinction Rebellion trapt Rebellie tegen de Fossiele Industrie af met massaal Kick-Off Protest op 19 mei in Rotterdam

Rebellen eisen het einde van de fossiele industrie en een klimaatrechtvaardige transitie

 

Op donderdag 19 mei gaan rebellen van Extinction Rebellion, samen met vele anderen, in Rotterdam de straat op voor het Kick-Off Protest van de Rebellie tegen de Fossiele Industrie. In navolging van Just Stop Oil en Extinction Rebellion UK eist Extinction Rebellion NL het einde van de fossiele industrie en een klimaatrechtvaardige transitie. De gevolgen van de klimaatcrisis zijn duidelijk: om het leven op aarde te beschermen moeten overheden en bedrijven nu doen wat nodig is. Ieder mens heeft recht op een veilige leefomgeving, een duurzame baan en woning en op groen vervoer. Stop de fossiele industrie! 

 

Rebellie programma, blijf op de hoogte via Telegram

Het Kick-Off Protest vertrekt om 14.00 uur vanaf Rotterdam Centraal Station en trekt daarna de stad door, met onderweg meerdere kunstzinnige performances. Zo krijgen de rebellen bezoek van de corporate clowns van de fossiele industrie en nemen ze een moment om te rouwen om de schade die de klimaat- en ecologische crisis nu al wereldwijd aanrichten. Zie hier voor een kaart van de route.

Ook vrijdag komen onze rebellen in opstand met een aantal nu nog geheime disruptieve acties in Rotterdam. Op verschillende locaties die belangrijk zijn voor de fossiele industrie zetten zij zich in om een einde te maken aan de vervuiling en vernietiging die deze industrie dagelijks veroorzaakt. Als de overheid ons niet beschermt tegen de wanpraktijken van fossiele bedrijven, dan doen we het zelf! Ook is er een aangekondigde demonstratie bij SBM Offshore, een bedrijf dat gas- en olieplatforms bouwt, aan de Karel Doormanweg 66 in Schiedam. 

Gedurende het weekend komen onze rebellen bij van al het actievoeren met het leuke en interessante Community Programma[1], waarna zij op maandag opnieuw disruptief de straat op gaan, dit keer verspreid over het hele land. Op dinsdag sluit Extinction Rebellion de Rebellie tegen de Fossiele Industrie knallend af met massale disruptieve actie.

Voor journalisten die gedurende de Rebellie tegen de Fossiele Industrie op de hoogte willen blijven van alle acties is er een Telegram-groep met pers-updates: https://t.me/+Jcrgpo_uQuI3YWE0

 

IPCC-rapport: drie jaar om het tij te keren

Het IPCC-rapport laat zien dat de komende drie jaar cruciaal zijn. Om kans te houden op maximaal 1,5 graad opwarming moet de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen vóór 2025 gaan dalen en hetzelfde geldt voor methaan.[2] De situatie is zo ernstig dat we zelfs in dat scenario tijdelijk over 1,5 graad opwarming heen gaan, met alle rampzalige gevolgen van dien. Woordvoerder Lucas Winnips: “Kijk wat er nu bij 1,2 graden opwarming gebeurt in India en Pakistan, waar honderden miljoenen mensen gebukt gaan onder een afschrikwekkende hittegolf, en in de Hoorn van Afrika waar mensen geteisterd worden door extreme droogte en hongersnood. We moeten nu stoppen met de fossiele industrie.” 

 

Uitstoot van broeikasgassen ongekend hoog

Helaas zien we de urgentie van de klimaat- en ecologische crisis niet terug in de daadwerkelijke uitstoot van broeikasgassen. De Global Energy Review van 2021 van het IEA laat zien dat er in 2021 36.6 miljard ton CO2 is uitgestoten, de grootste uitstoot ooit.[3] Tegelijkertijd blijven investeringen in schone energie een factor drie tot zes achter bij het niveau dat in 2030 nodig is om opwarming onder de 2 graden te houden [2], om van 1,5 graad maar te zwijgen. Woordvoerder Lucas Winnips:Overal ter wereld voelen mensen de gevolgen, van Groningen en Rotterdam tot in het Mondiale Zuiden. Inheemse groepen strijden al eeuwenlang tegen de staten en grote bedrijven die de klimaat- en ecologische crisis veroorzaken. Wij willen zij aan zij met hen staan, en met iedereen die door fossiele vernietiging getroffen wordt, zowel in Nederland als daarbuiten.”

 

Wat is Extinction Rebellion?

XR is een mondiale burgerbeweging die zich inzet om het leven op aarde te behouden. Rebellen van XR zetten druk op overheden – met vreedzame, creatieve en ontregelende acties – om te zorgen dat deze in actie komen tegen de klimaat- en ecologische crisis. Sinds haar oprichting in 2018 is XR een van de snelst groeiende burgerbewegingen ter wereld. Zij brengt gewone mensen, uit alle delen van het land en van alle leeftijden, bij elkaar. In Nederland maakt een grote meerderheid zich zorgen over het leven van huidige en toekomstige generaties. Deze tendens zien wij terug in onze beweging; iedere maand zijn er meer lokale XR-groepen actief.

Vanuit de onderliggende eis KLIMAATRECHTVAARDIGHEID VOOR IEDEREEN stelt XR drie eisen aan de overheid:

  1. WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.
  2. DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te stoppen en verlaag de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.
  3. LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming. 

 

Noot voor redacties, niet voor publicatie

Voor informatie over deze actie neemt u contact op met onze woordvoerder Anne (06-45601223). Voor algemene informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met media@extinctionrebellion.nl

 

Bronnen:

[1] https://extinctionrebellion.nl/programma-rebellie

[2] https://www.ipcc.ch/2022/04/04/ipcc-ar6-wgiii-pressrelease/

[3] https://www.iea.org/reports/global-energy-review-co2-emissions-in-2021-2

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR