Politie treedt hard en gewelddadig op tegen vreedzame FLINTA-blokkade van Extinction Rebellion

12/10/2021

De klimaatcrisis treft groepen die al gemarginaliseerd zijn onevenredig hard.

Vandaag, dinsdag 12 oktober vanaf 11.50 uur werpen honderdvijftig activisten van Extinction Rebellion (XR) voor de tweede dag een blokkade op bij de Tweede Kamer en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, op het kruispunt Prins Clauslaan / Juliana van Stolberglaan. De rebellen zijn vreedzaam, maar de politie treed direct hard en gewelddadig op. Met hun actie vragen de activisten aandacht voor de rol van onderdrukkende systemen in de klimaat- en ecologische crisis, en de invloed van deze crises op gemarginaliseerde personen. Het midden van de blokkade bestaat volledig uit FLINTA-personen. FLINTA is een Duitse term die staat voor vrouwen, lesbiennes (wat als queer vrouwen wordt verstaan), intersekse, non-binaire, trans- en agender personen. De acties zijn onderdeel van de Klimaatrebellie. Extinction Rebellion eist KLIMAATRECHTVAARDIGHEID VOOR IEDEREEN: doe wat nodig is om biodiversiteitsverlies te stoppen en Nederland in 2025 klimaatneutraal te maken op een eerlijke manier.

FLINTA activists are destroying the patriarchy

FLINTA Blokkade

FLINTA-personen gaan wereldwijd voorop in de strijd voor klimaatrechtvaardigheid. Bovendien hebben landen met een betere representatie van FLINTA-personen progressiever en milieuvriendelijker beleid. Daarom hebben FLINTA-personen een prominente rol in de acties op de tweede dag van de Klimaatrebellie. In het midden van de FLINTA-blokkade van vandaag had een tempel moeten staan die aandacht vraagt voor de verschillende onderdelen van het giftige systeem. Het dak van de tempel representeert het ‘toxic system’ en de zuilen representeren ‘colonialism’, ‘patriarchy’ en ‘capitalism’. Zo zou de FLINTA-blokkade in een oogopslag duidelijk maken waar het om gaat. Helaas heeft de politie de tempel ingenomen en treden ze ook hardhandig op tegen de activisten. De FLINTA-personen laten zich daar niet door weerhouden. “Voor FLINTA-personen is klimaatrechtvaardigheid van het grootste belang,” zegt woordvoerder Pippi, “Hoe meer klimaatchaos, hoe meer risico FLINTA-personen kans lopen op dakloosheid, mishandeling, seksueel misbruik en overlijden.”

Politiegeweld is onderdeel van het giftige systeem

Het politiegeweld van vandaag is een vervolg op gisteren, toen met name vrouwelijke en non-binaire rebellen slachtoffer werden. Een van hen werd bij de keel gegrepen door een agent, een ander werd zo hardhandig in de bus gesmeten dat zij tegen een raam botste en bewusteloos raakte, een derde werd op haar hand geslagen met een hamer, en weer anderen werden hardhandig losgemaakt en over straat gesleurd, in sommige gevallen aan hun haar. Ook vandaag treedt de politie gewelddadig op, zo zijn er oa. mensen aan hun haren op de grond getrokken. Zie deze video, en deze video.

Wij veroordelen dit geweld en spreken onze afschuw uit. Extinction Rebellion gaat niet voor niets de straat op. De crisis is NU! Wij komen vreedzaam in actie voor klimaatrechtvaardigheid voor iedereen. Het politiegeweld van gisteren en vandaag laat zien hoe hard dat nodig is. De politie toont zich onderdeel van het giftige systeem, waarin geweld en overheersing gelijk staan aan macht. Politiegeweld is niet toevallig en ook niet blind: mensen van kleur, vrouwen, queer en trans mensen worden extra hard geraakt. De beelden spreken voor zich: cis-mannen oefenen hun patriarchale machtspositie gewelddadig uit, zonder angst voor consequenties. Zelfs een draaiende camera stopt hen niet. Lees hier de volledige verklaring van XR over het politiegeweld: https://extinctionrebellion.nl/politie-geweld/

De klimaatcrisis en gemarginaliseerde groepen

De klimaat- en ecologische crisis raken iedereen, maar gemarginaliseerde personen worden extra hard geraakt. Ongebreideld kapitalisme gaat voor op de belangen van degenen zonder macht. Hoe groter de klimaatchaos, hoe extremer de gevolgen voor gemarginaliseerde personen. Het merendeel van de klimaatrampen vindt plaats in het mondiale Zuiden. Daarmee worden voornamelijk Inheemse mensen, Zwarte mensen en mensen van kleur geraakt. Aankomende zaterdag is Extinction Rebellion daarom aanwezig bij de Indigenous Liberation Demonstratie van Stichting Aralez in het Nelson Mandelapark in Amsterdam. Ook FLINTA personen worden hard geraakt door de klimaatcrisis. Bij natuurrampen lopen vrouwen meer risico op sterfte, en tijdens de nasleep ervan hebben zij een verhoogde kans op fysiek en seksueel geweld. Voor queer en trans mensen neemt uitsluiting toe in crisistijd. Zij hebben een grotere kans dakloos te raken vergeleken met mensen met niet-gemarginaliseerde gender- en seksuele identiteiten, wat hen kwetsbaar maakt voor extreem weer en klimaatrampen.

Wat is Extinction Rebellion?

XR is een mondiale burgerbeweging die zich inzet om het leven op aarde te behouden. Rebellen van XR zetten druk op overheden – met vreedzame, creatieve en ontregelende acties – om te zorgen dat deze in actie komen tegen de klimaat- en ecologische crisis. Sinds haar oprichting in 2018 is XR een van de snelst groeiende burgerbewegingen ter wereld. Zij brengt gewone mensen, uit alle delen van het land en van alle leeftijden, bij elkaar. In Nederland maakt een grote meerderheid zich zorgen over het leven van huidige en toekomstige generaties. Deze tendens zien wij terug in onze beweging; iedere maand zijn er meer lokale XR-groepen actief.

Vanuit de onderliggende eis KLIMAATRECHTVAARDIGHEID VOOR IEDEREEN stelt XR drie eisen aan de overheid:

  1. WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.
  2. DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te stoppen en verlaag de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.
  3. LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een burgerberaad die een leidende rol speelt in de besluitvorming.

Voor informatie over deze actie neemt u contact op met onze woordvoerder Pippi (06 48170971). Voor algemene informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met media@extinctionrebellion.nl

Voor meer informatie over de klimaatcrisis en FLINTA-personen:

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR