XR De Kempen

Over ons

Wij zijn een lokale XR-groep gericht op Valkenswaard en de omliggende gemeenten: Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, Heeze-Leende, Reusel-de Mierde, Veldhoven en Waalre. Onze missie is om de klimaat- en ecologische crisis aan te pakken door middel van vreedzaam protest en burgerlijke ongehoorzaamheid. Samen streven wij naar een rechtvaardige en duurzame toekomst. Doe met ons mee en maak een verschil!

Wij zijn een diverse groep mensen, bestaande uit zowel praktisch als theoretisch opgeleiden. Onder ons bevinden zich kunstenaars, postbodes, bakkers en leraren, allemaal van verschillende leeftijden, achtergronden en politieke overtuigingen. Wat ons verenigt, is een diepe bezorgdheid over de klimaat- en ecologische crisis en het leven op aarde. Wij zijn grootouders, ouders en kinderen die deel uitmaken van een internationale beweging die strijdt voor een leefbare en rechtvaardige planeet.
Bij Extinction Rebellion streven we naar een inclusieve en toegankelijke gemeenschap waar iedereen zichzelf kan zijn. We oordelen niet over elkaar en waarderen de unieke inbreng van iedere rebel. Gelijkwaardige participatie is voor ons essentieel en we respecteren ieders keuze om al dan niet deel te nemen aan specifieke acties. We begrijpen dat niet iedereen evenveel tijd aan XR kan besteden en dat is helemaal oké. Onze acties zijn altijd geweldloos en vreedzaam. We behandelen elkaar met respect en nemen beslissingen volgens het sociocratische model, waarbij ieders stem gehoord wordt.
Iedereen die onze waarden deelt en achter de eisen van XR staat, is van harte welkom om zich bij ons aan te sluiten. Samen maken we het verschil.

Onze werkruimte, bekend als de 'rebel base', is het bruisende hart van onze beweging. Elke maandagavond opent deze ruimte haar deuren, het is een plek waar we samenkomen om te plannen, te creëren en te verbinden. Hier, te midden van gelijkgestemden, maken we plannen voor onze acties, creëren we materialen die onze boodschap versterken en houden we trainingen om onze vaardigheden te verbeteren. Maar het gaat niet alleen om activisme; het is ook een plek voor discussie, voor het delen van ideeën en voor het vieren van onze successen. Onze 'rebel base' is meer dan alleen een werkruimte. Het is een opslagplaats voor onze vlaggen, folders en knutselbenodigdheden - een schatkamer van creativiteit en vastberadenheid.
Sluit je bij ons aan op maandagavond en ontdek de energie, de passie en de gemeenschap die onze beweging drijft. Samen kunnen we het tij keren en opkomen voor een rechtvaardige en leefbare wereld voor alle levende wezens. Wees welkom! Dit is waar we voor strijden, we eisen dat van de landelijke overheid maar spreken daar ook provinciale en gemeentelijke overheden op aan.

Onze betrokkenheid bij XR-acties strekt zich uit van landelijke initiatieven tot lokale gebeurtenissen, omdat we geloven in de kracht van zowel brede bewegingen als lokale verankering. Onze inzet is niet alleen gericht op grootschalige acties, maar ook op het beschermen van de kostbare ecosystemen in onze directe omgeving. In Heeze bijvoorbeeld, hebben we ons ingezet voor het behoud van enkele bomen, een kleine daad met grote betekenis voor onze lokale biodiversiteit. Of het nu gaat om grootschalige campagnes of kleinschalige lokale acties, elke stap in de richting van een duurzamere wereld is er een die het waard is genomen te worden. Bij onze acties streven we naar inclusiviteit en diversiteit, waarbij we zowel burgerlijke ongehoorzaamheid als vreedzame protesten omarmen. In onze beweging is er geen hiërarchie; elke deelnemer heeft de vrijheid om te kiezen welke rol die wil vervullen. Of je nu de voorkeur geeft aan de ene of de andere vorm van actievoeren, jouw betrokkenheid is van onschatbare waarde voor de strijd voor een leefbare planeet. In de traditie van lokale XR-groepen dragen ook binnen XR De Kempen deelnemers ideeën aan voor acties, waarbij we gezamenlijk beslissen of we deze acties zullen uitvoeren. De initiatiefnemers van de actie werken deze uit, vaak samen met anderen, waarbij meer ervaren deelnemers de minder ervaren leden ondersteunen. Dit coöperatieve proces van planning en uitvoering vormt de kern van onze beweging. Bij onze activiteiten volgen we zorgvuldig de XR-actieconsensus. Dat betekent dat we ons richten op overheden en bedrijven en nooit op individuele personen. Onze benadering is gebaseerd op geweldloosheid. We verstoren geen hulpdiensten. We streven ernaar om bij onze acties zo min mogelijk hinder te veroorzaken voor individuele personen en begrijpen dat dit soms irritatie kan opwekken. Onze interacties met voorbijgangers en mensen die hun dagelijkse taken uitvoeren (zoals politieagenten, parkeerbeheerders, BOA's, werknemers en studenten) zijn vriendelijk en vreedzaam. Tijdens onze acties is het gebruik van alcohol of drugs niet toegestaan. We kijken naar elkaar om.

Wil je meedoen aan XR-acties? Dan is het belangrijk dat je eerst een actietraining volgt. Tijdens deze training bespreken we het vreedzame maar soms confronterende karakter van onze acties, hoe je het beste kunt omgaan met aanwezige politie, hoe het buddy-systeem werkt en meer. Deze actietrainingen worden georganiseerd door onze lokale groep XR De Kempen. Daarnaast bieden we ook andere trainingen aan, zoals bijvoorbeeld een training over sociocratie, die zo nu en dan wordt verzorgd door externe experts in onze 'rebel base'.

Samen kunnen we een verschil maken. Sluit je vandaag nog aan bij XR De Kempen en laten we samen bouwen aan een duurzamere toekomst!

Contact

Welkom bij XR De Kempen! Wil je meer informatie over onze lokale groep? Stuur een email naar DeKempen@protonmail.com en wij nemen contact met je op!

Eis 0. KLIMAATRECHTVAARDIGHEID VOOR IEDEREEN

We eisen een rechtvaardige transitie die de behoeften en stemmen van degenen die het meest getroffen worden door de klimaatcrisis centraal stelt en degenen die het meest verantwoordelijk zijn voor ecologische verwoesting ter verantwoording roept.

Eis 1. WEES EERLIJK

Over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigt. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.

Eis 2. DOE WAT NODIG IS

Om biodiversiteitsverlies te stoppen en verminder de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.

Eis 3. LAAT BURGERS BESLISSEN

Over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een Burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.

Geen aankomende evenementen voor XR De Kempen

Bekijk alle evenementen
Bekijk alle lokale groepen