Algemene Vergadering / Actie brainstorm

29 June 2023

8:00 to 10:00

Vreeemde Streken

Price: Free

Less suitable for new rebels. View all events for new rebels
NEDERLANDS

We willen de niet-studentenbeweging in Wageningen nieuw leven inblazen!

Daarom is er op 29 juni weer een algemene vergadering van XR Wageningen, met de focus op het leren kennen van andere activisten en het brainstormen over lokale acties die relevant zijn voor zowel studenten als niet-studenten. Een van die acties die we willen voorstellen is een "klimaatalarm", te plannen ergens na de zomervakantie. (Maar alles is mogelijk natuurlijk, zolang je maar mensen kunt overtuigen om mee te doen).

Als je wilt helpen met het plannen van acties, of gewoon wat gelijkgestemden wilt leren kennen, kom dan naar de bijeenkomst!
Het begint om 20:00 's avonds in Vreemde Streken (Junusstraat 47).

Als je geïnteresseerd bent en meer wilt weten, stuur dan een bericht naar xrwageningen@protonmail.com
ENGLISH

We want to breathe some new life into the non-student movement in Wageningen!

Therefore, June 29th will be another XR Wageningen general meeting, with a focus on getting to know other activists, as well as brainstorming for local actions relevant to both students and non-students. One of such actions we would like to propose is a "climate alarm", to be planned for sometime after the summer holidays. (But anything is possible of course, as long as you can convince people to join.)

If you would like to help out with action planning, or just want to get to know some like-minded people, please come to the meeting!
It will start at 20:00 in the evening at Vreemde Streken (Junusstraat 47)

If you're interested and want to know more, please send a message to xrwageningen@protonmail.com

Location

Wageningen, Vreeemde Streken