Extinction Rebellion, Behoud Lutkemeer en ASEED blokkeren werkzaamheden in de Lutkemeerpolder

28/02/2022

Onder het motto: GEEN ZAND OP BIOLAND! protesteren symphatisanten van Extinction Rebellion, Behoud Lutkemeer en ASEED op maandag 28 februari 2022 in de Lutkemeerpolder. Ze zitten sinds 05.30 uur vastgeketend aan diverse graafmachines. Ondanks eerdere toezeggingen van de gemeente wordt de Lutkemeerpolder nu toch bouwrijp gemaakt door diverse aannemers. De bezorgde burgers eisen dat alle werkzaamheden in de Lutkemeerpolder per direct worden gestaakt, en zo blijven tot na de gemeenteraadsverkiezingen.

Gezamenlijke eis van de demonstranten: Stop de werkzaamheden in de Lutkemeerpolder, nu!

Ondanks de terugtrekking van Albert Heijn uit de Lutkemeer zijn de gemeente Amsterdam en GEM-SADC gehaast begonnen met de aanleg van een weg en nutsvoorzieningen in de polder. De gemeenteraad heeft bedongen dat zonder reserveringsovereenkomst het land niet bouwrijp zou worden gemaakt en dat er zonder definitieve overeenkomst geen onomkeerbare werkzaamheden zouden worden uitgevoerd. In de afgelopen twee weken, heeft Schiphol Area Development Company, waarvan de Gemeente Amsterdam co-eigenaar is, toch het tempo van de werkzaamheden in de polder opgevoerd.
Zo wordt er een geasfalteerde weg aangelegd; dat is onnodig, onacceptabel en tegen alle afspraken in. Onlangs zijn er bouwketen neergezet, bewakingscamera’s geplaatst en graafmachines begonnen duikers aan te leggen in de kleidammen. Dit past in de strategie om zoveel mogelijk schade in de polder aan te brengen, zodat de natuurwaarde ervan steeds kleiner wordt.

Voedselpark Amsterdam

Amsterdam kan een groot voedselpark realiseren aan de rand van de stad. Geen postzegel, maar 43 hectare. Precies op de enige plek waar goede landbouwgrond te vinden is direct naast de stad. Ecologische en natuurinclusieve teelt zonder gif en kunstmest, door startende boeren en gemeenschappen van betrokken burgers met vele culturele achtergronden. Lokaal en gezond voedsel voor de stad. Een zee aan mogelijkheden voor natuurbeleving en -educatie, een zegen voor bodem, biodiversiteit en klimaat. De crowdfundcampagne voor Voedselpark Asterdam is gestart.

De Lutkemeerpolder: uniek gebied

De Lutkemeerpolder is een bijzonder gebied ingeklemd tussen Amsterdam Osdorp en Schiphol. Nu nog bestemd als bedrijventerrein, maar een gebied met grote ecologische waarde als het ontwikkeld wordt tot agro-ecologisch landschapspark. Met een belangrijke functie voor biodiversiteit, CO2-opslag, lokale voedselvoorziening en groene recreatie. Middenin het gebied ligt het enige biologische akkerbouwbedrijf in Amsterdam: Boerderij de Boterbloem, en het toekomstige Voedselpark Amsterdam.
De Lutkemeerpolder is in 1865 drooggelegd en vanwege de oude zeeklei een uitstekende grondsoort voor voedselteelt. Zeker met het oog op de klimaatverandering en droge zomers: de polder is afgelopen zomer niet beregend, omdat zeeklei o.a. vanwege capillaire werking in staat is grondwater aan te spreken en omhoog te halen zodat zij beschikbaar wordt voor de plant. De Lutkemeerpolder is daarmee van grote waarde in tijden waarin water steeds schaarser wordt.

Deelnemende groepen

Extinction Rebellion is een burgerbeweging die wil dat Nederland op een rechtvaardige manier overgaat naar netto nul uitstoot van broeikasgas in 2025. Daartoe gebruikt deze beweging vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheidsacties zoals wegblokkades en bezettingen.
Behoud Lutkemeer is een platform van bezorgde burgers en organisaties die zich verzetten tegen de bouw van een bedrijventerrein op vruchtbare en historische grond. Naast talloze bezorgde burgers wordt Behoud Lutkemeer gesteund door vele organisaties als Milieudefensie, Landschap Noord Holland, Bond Heemschut, IVN, Anmec, ASEED, Voedsel Anders, Vokomokum, Dorpsraad Sloten – Oud Osdorp, Foodcouncil MRA, Toekomstboeren, Dwars.
ASEED Europe (Actie voor Solidariteit, Gelijkheid, Milieu en Diversiteit) is een internationale campagneorganisatie, die belang hecht aan het betrekken van jongeren in basisdemocratische activiteiten. ASEED Europe wil de structurele oorzaken van milieuproblemen en sociale onrechtvaardigheid aanpakken.

Voor meer informatie over Voedselpark Amsterdam:

https://voedselparkamsterdam.nl/
info@voedselparkamsterdam.nl

https://www.facebook.com/voedselparkamsterdam

https://twitter.com/voedselpark020

https://www.instagram.com/voedselpark_amsterdam/ 

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR