Blog

31/03/2019

Pennen van de opstand

Het is de bedoeling dat verschillende stemmen van XR aan het woord komen en hun ervaringen, verhalen, emoties, kennis, filosofie of talent delen.

Je kunt hierbij denken aan

  • ervaringen van acties
  • hoe en waarom een Rebel betrokken raakte bij XR
  • beschrijvingen of antwoorden op de emoties die iemand kunnen raken bij het beseffen van de ernst van de situatie
  • politieke of ecologische uiteenzettingen in relatie tot XR
  • ideeën over toekomstige samenlevingen en verhoudingen tussen mensen onder elkaar en met de natuurlijke wereld, het belang van een regenerative culture
  • filosofie met betrekking tot XR/klimaat/ecologie (zoals over het te behouden in de mens)
  • verhalen over een speciale rol van een Rebel in b.v. de kunst groep
  • voortgang en overwinningen van de XR beweging
  • of gedichten over de Uitgangspunten en Kernwaarden of de natuur, etc

Laat de verbeelding de vrije loop gaan. Voed de opstand met literatuur. De richtlijn is 500-1000 woorden. Poëzie/kunst mag korter zijn.

Stuur inzendingen naar XRNLblog@protonmail.com

Artikelen

Afgelopen november deed Margriet Bos (32) mee aan de eerste XR acties in Londen. Samen met duizenden anderen hielp ze vijf bruggen over de Theems te blokkeren. Ze werd hierbij twee keer gearresteerd. De tweede keer werd haar ID-kaart afgenomen en was ze anderhalve week papierloos en niet in staat Engeland te verlaten. Lees hier haar ervaringen!

Een onweerlegbaar vermoeden. Tijdens de overhandiging van de open brief aan onze Politici, werd deze toespraak gegeven door rebel Ties.

Paul Hendriksen (51) is bij Extinction Rebellion actief voor de landelijke werkkring Outreach & Training als trainer/begeleider voor startende lokale XR-groepen. Hij doet al 10 jaar vergelijkbaar werk voor lokale Transitiegroepen en ecodorp-initiatieven, en is vader van twee schoolstakende dochters van 13 en 16. Hij betoogt in dit stuk dat we een harde hand nodig hebben om onszelf te redden. “Collectieve angst voor de dood weerhoudt ons van noodzakelijke actie rond biodiversiteit en klimaat. Er is een harde wake-up call nodig om uit die lethargische toestand te ontwaken. En vervolgens dito maatregelen, waarbij de overheid het voortouw moet nemen.”

Berthe deed mee aan de swarming actie in Amsterdam. Lees hier haar emotioneel relaas.

Bij de begrafenisstoet van XR Amsterdam gaf Tiem een toespraak voor de stopera.

 

Het doel van dit blog is internationaal geformuleerd:

1) Literatuur gebruiken om de Uitgangspunten en Kernwaarden te handhaven en erop voort te bouwen, beginnend met de eerste: ‘Wij hebben een gedeelde visie op verandering’. XR is gefundeerd op en wordt geleid door deze principes.

2) Dagelijkse ondersteuners van XR de kans geven om solidariteit in de beweging te vergroten door zelfexpressie en gezond debat binnen de algemene doelen van de beweging.

3) De regenerative culture verbreden. Een diversiteit aan literatuur aanmoedigen die gezonde verhalen van het menselijk bestaan normaliseert ; die zorgt voor levende wezens en de Aarde-vernietigende neoliberale status quo radicaal uitdaagt.

4) Het verkennen en documenteren van de ontluikende mondiale ecologische crisis op wetenschappelijke basis, en het mondiale antwoord erop.

5) Zorgen dat het mondiale zuiden een geschikte representatie heeft, in de zin van dat het het hyper-geindustrialiseerde noorden is die het Antropoceen drijft (de zesde massale uitroeiing op Aarde).

6) Alle soorten mondiale ondergerepresenteerde stemmen voeden en helpen, in de context van XR.

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR