Brief aan NOGEPA

15/10/2021

LS,

De mensheid bevindt zich in een ongekend gevaarlijke situatie. Onze natuurlijke leefomgeving, die onveranderlijk en onwankelbaar leek en die voorwaarde is voor menselijk leven, dreigt te bezwijken. In deze allergrootste crisis ooit waarin ons handelen beslissend is, zijn wij de laatste generatie die het roer nog om kan gooien. De feiten zijn zonneklaar: het leven op onze planeet wordt bedreigd met een zesde massa-uitsterving. We gaan in tegen de wetten van de natuur. Als we nu niet radicaal veranderen, stevenen we af op de totale vernietiging van alles wat ons dierbaar is. En passant vernietigen we de wereld van toekomstige generaties.

Oceanen warmen op, de zeespiegel stijgt, zeeën verzuren en zitten vol met microplastics. Bossen worden gekapt en afgebrand voor ecocide landbouw ten behoeve van intensieve veehouderij. Grote delen van de wereld worden onleefbaar door vervuiling en verwoestijning. Nu al sterven jaarlijks miljoenen mensen door luchtvervuiling. Juist die gemeenschappen die het minst bijdragen aan de klimaat- en ecologische crisis worden het hardst getroffen. Het destabiliserende effect van door de ecologische crisis veroorzaakte natuurrampen wordt juist in die regio’s waar uitstoot het laagst is pijnlijk duidelijk. Rijke landen moeten het voortouw nemen en de verantwoordelijkheid dragen voor wat ze hebben veroorzaakt. Doorgaan op de huidige weg is een catastrofale keuze zonder toekomstperspectief. Erkennen van en handelen naar de feiten van deze ecologische en klimaatcrisis is een kwestie van morele integriteit.

Maar NOGEPA lobbyt nog steeds het klimaat kapot! De Crisis Is NU! Op dit moment zitten miljoenen huishoudens nu met onnodig hoge energierekeningen. Dit is het gevolg van decennialange weigering van achtereenvolgende kabinetten om te investeren in duurzame energie. Wij eisen dat NOGEPA per direct de lobby voor fossiele brandstoffen stopt, en begint met een lobby voor duurzame energie: zon, en wind. Verder eisen we dat alle bij NOGEPA aangesloten bedrijven gaan doen wat nodig is: stoppen met boren in de waddenzee en de uitstoot van broeikasgassen terugbrengen naar netto nul in 2025.

Wij, bezorgde burgers, zien het als onze plicht in actie te komen voor veiligheid en welzijn van de planeet en van huidige en toekomstige generaties.

Wij gaan niet weg totdat aan onze eisen is voldaan en houden deze plek op vreedzame wijze bezet.

We handelen uit gewetensnood, in vrede, met hevige liefde voor deze planeet in ons hart. Wij handelen voor het leven.

Extinction Rebellion

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR