XR Justice Now! demonstreert bij hoofdkantoor Booking.com en nodigt medewerkers uit om mee te doen

13/03/2024

Booking.com legitimeert en financiert illegale nederzettingen op Palestijns grondgebied.  

Op donderdag 14 maart demonstreert XR Justice Now! bij het hoofdkantoor van Booking.com in Amsterdam, Oosterdokskade 163, van 16:00 tot 18:00 uur. De groep komt in actie tegen de financiering en legitimering van illegale nederzettingen in Palestijnse gebieden door Booking.com. De demonstratie volgt op een eerdere actie bij Booking.com op 16 februari 2024, waar 60 rebellen de in- en uitgangen van het hoofdkantoor vijf uur lang hebben geblokkeerd. XR Justice Now! nodigt alle medewerkers van Booking.com uit om zich aan te sluiten bij hun eis: een eind aan de promotie en verhuur van vakantieaccommodaties door Booking.com in illegale Israëlische nederzettingen in Palestijnse gebieden.

De woordvoerder van XR Justice Now!, Sander van der Kraan: ‘Het is al jaren bekend dat Booking.com accommodaties in de illegale Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden verhuurt. Het bouwen en uitbreiden van deze nederzettingen is een oorlogsmisdaad, die de Palestijnse bevolking berooft van hun grond, bezit en toeristische inkomsten. Door nederzettingen aan te prijzen als fijne vakantiebestemmingen, legitimeert en financiert Booking.com deze oorlogsmisdaad.’[1]

Toenemende druk
De bij de gemeente aangekondigde demonstratie van XR Justice Now! is onderdeel van toenemende kritiek op Booking.com. Begin maart heeft een groep vooraanstaande ambassadeurs van Pride een brief verstuurd aan Pride Amsterdam, ondertekend door meer dan duizend mensen, waarin het bedrijf wordt  opgeroepen om haar samenwerking met Booking.com te stoppen in verband met de medeplichtigheid van Booking.com aan de Israëlische apartheid. Ook COC Nederland heeft kritiek geleverd op Booking.com. Beide organisaties verwijzen naar meerdere onderzoeken van het mensenrechtenagentschap van de VN, dat de activiteiten van Booking.com in de door Israël bezette gebieden classificeert als mensenrechtenschendingen.

Statement Booking.com
Inmiddels heeft Booking.com in reactie op de toenemende druk een statement naar buiten gebracht. Het bedrijf ontkent haar morele verantwoordelijkheid om niet te profiteren van of bij te dragen aan mensenrechtenschendingen en plaatst de verantwoordelijkheid in de schoenen van de consument, die volgens het bedrijf zelf kan bepalen of ze gebruik maken van de aanbiedingen van Booking.com of niet.
​​​​​​​
Booking.com schuldig aan in stand houden van illegale nederzettingen
Het geweld dat ten grondslag ligt aan de illegale nederzettingen van Israël in Palestijnse gebieden en de medeplichtigheid van Booking.com hieraan is veelvuldig en zorgvuldig gedocumenteerd in meerdere onderzoeken van organisaties als PAX, Human Rights Watch, Amnesty International en zelfs de Verenigde Naties, die erkennen dat Booking.com schuldig is aan ‘het in stand houden en bevorderen van illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden’. [2] [3] [4] 

Klimaatcatastrofe in Palestina
Met het verjagen van de Palestijnse mensen van hun eigen land, het verbranden van olijfbomen, dempen en vergiftigen van waterbronnen en de gigantische uitbreidingen van de israëlische wapenindustrie, zien we ook een regelrechte klimaatcatastrofe in de gebieden waar de Palestijnen worden verdreven. Naast de onmenselijkheid van het onrecht dat Palestijnen worden aangedaan, staat het schenden van het recht op veiligheid, gezondheid, gemeenschap en respect een rechtvaardige klimaattransitie in de weg. Er is geen klimaatrechtvaardigheid op gestolen land. 

Wat is XR Justice Now!
XR Justice Now! komt in actie voor klimaatrechtvaardigheid. Iedereen heeft het recht op veiligheid, gezondheid, gemeenschap en respect. Deze rechten zijn essentieel voor een wereldwijde, rechtvaardige klimaattransitie. Voor veel mensen is klimaatmitigatie en -adaptatie niet mogelijk door aanhoudende onrechtvaardigheden in hun leven. Wereldwijde klimaatactie is niet mogelijk als deze vormen van onrecht niet worden aangekaart.

XR Justice Now! zet zich in om te verzekeren dat de slachtoffers van de ecologische ineenstorting rechtvaardig worden behandeld en erkent dat de mensen die de meest hevige consequenties van de afbraak van het klimaat de minste verantwoordelijkheid hiervoor dragen. Ten slotte zijn de verantwoordelijken van de meeste globale onrechtvaardigheden ook ‘s werelds grootste vervuilers.

Kolonialisme, militarisering en het wereldwijde kapitalisme hebben niet alleen een verwoestende impact gehad op de levens van honderden miljoenen mensen, maar creëren ook de omstandigheden waarin onze planeet wordt afgebroken en de voorwaarden van menselijk leven op aarde worden vernietigd. XR Justice Now! staat dan ook solidair met hen in de frontlinies van de strijd tegen deze destructieve structuren en voert actie met de complexe aard van deze strijd in het vizier.

Voor meer informatie over XR Justice Now!:
https://extinctionrebellion.nl/community/justice-now/

https://www.instagram.com/xr.justicenow
xr.justicenow@proton.me

Bronnen
1.
Amnesty International, 2018: Israel and Occupied Palestinian Territories: Destination: Occupation digital tourism and Israel’s illegal settlements in the Occupied Palestinian Territories. https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/9490/2019/en/

2. OHCHR: OHCHR update of database of all business enterprises involved in the activities detailed in paragraph 96 of the report of the independent international fact finding mission to investigate the implications of the Israeli settlements on the civil, political, economic, social and cultural rights of the Palestinian people throughout the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem. https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2023/06/update-database-business-enterprises-relation-occupied-palestinian​​​​​​​

3. PAX: Don’t Buy Into Occupation. https://paxvoorvrede.nl/publicaties/dont-buy-into-occupation-2023/

4 Human Rights Watch: Bed and Breakfast on Stolen Land https://www.hrw.org/report/2018/11/20/bed-and-breakfast-stolen-land/tourist-rental-listings-west-bank-settlements​​​​​​​

Ready to rebel?

Join the thousands of people that are already taking real meaningful action with Extinction Rebellion. Whoever you are or however much time you have, there is a place for you within our movement.

Join